Foto

Autorem sochy (na snímku její stav v srpnu) je Marek Antoš, který předtím v Hořesedlích zrestauroval křížek u kostela.

 

Na dřevěnou sochu přispělo ve sbírce přes třicet občanů

U kostela bude stát sv. Vavřinec

HOŘESEDLY. U kostela v Hořesedlích bude stát 2,5metrová dřevěná socha sv. Vavřince. Právě tomuto světci je zdejší kostel zasvěcen. Na vznik sochy přispěli i občané, ve sbírce se vybralo 4900 korun. Autorem díla je sochař, kameník a restaurátor Marek Antoš z Prahy.

„Opravoval nám i křížek u kostela. Zkontaktoval se s námi sám. Měl v obci dělat nějakou zakázku místnímu chalupáři a všiml si, že je křížek ve špatném stavu. Proto se zastavil na úřadě s nabídkou, že by drobnou památku zrenovoval,“ přibližuje starostka Jiřina Milerová.

Kříž u hořesedelského svatostánku je kamenný na kamenném podstavci. Je na něm letopočet 1947 a nápis Bože žehnej naší obci. Může se ale jednat o druhotný nápis, který nahradil původní německý (v Hořesedlích bylo před válkou většinové německé osídlení), jenž byl po válce odstraněn. „Na kříži chyběl litinový Kristus, při restaurování jsme ho tam nevraceli,“ vysvětluje starostka. Marek Antoš podstavec s křížem očistil od mechu a nečistot. Místa, kde byl kámen vydrolený, doplnil a domodeloval umělým pískovcem, a obnovil nápisovou desku, která z části chyběla. „Na zrestaurování křížku jsme žádali o dotaci, bohužel nevyšla, tak jsme ho financovali jen z obecního rozpočtu,“ říká Jiřina Milerová.

Díky kácení topolů u potoka (pád jednoho z nich při velké bouři zničil altánek na hřišti, proto se obec raději rozhodla staré stromy pokácet), přišel sochař ještě s jednou myšlenkou. „Když viděl velký kmen topolu, napadlo ho, že by z něj mohl vyřezat sochu. A protože patronem našeho kostela je sv. Vavřinec, tak přišel s nápadem vyřezat právě tohoto světce a umístit sochu do parčíku ke kostelu. Nápad se nám zalíbil. Náklady na sochu jsou 20 tisíc korun, proto jsme vyhlásili veřejnou sbírku, aby se na ní mohli finančně podílet i občané,“ říká starostka.

Na výzvu v obecním zpravodaji reagovalo přes třicet lidí. Své příspěvky nosili na obecní úřad a zajímavostí je, že se zapojili především senioři. Je trochu smutné, že jen osm z dárců bylo produktivního věku. Celkem se vybralo 4 900 korun. „Pan Antoš začal na soše pracovat už před letními prázdninami, a to přímo tady na dvoře jednoho ze statků. Bohužel nečekaně onemocněl a musel se podrobit operaci, proto se práce zastavila. Slíbil nám, že jakmile se uzdraví, bude pokračovat,“ vysvětluje starostka.

Obec by byla ráda, kdyby byla socha hotová v příštím roce. Přesné místo, kde bude stát, zatím vybráno není. „Určitě ji ale dáme z druhé strany kostela, než co je křížek. Víc to tam vypadá jako parčík. Na malý podstavec pod sochu přijde nápis s informací o sbírce. A do blízkosti instalujeme lavičku,“ doplňuje Jiřina Milerová.

Markéta Hartlová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.