Pronájem areálu Na Kocourku

NOVÉ STRAŠECÍ. Koncem loňského roku požádalo pět členů přípravného výboru Občanského sdružení Hokejbalový klub Nové Strašecí (HBCNS) o pronájem bývalé družiny Na Kocourku, hokejbalového areálu a horního atletického areálu. Hokejbalový klub dosud působil pod TJ Sokol Nové Strašecí, ale vznikem občanského sdružení se několik oddílů oddělilo.

„Klub nepožaduje finanční odměnu za správcovství ani poměrnou úhradu za energie a vodu od města. Hradil by drobné opravy a údržbu,“ říká starosta Karel Filip. Na druhou stranu navrhl HBSNC pronájem všech tří areálů za symbolickou korunu měsíčně s tím, že by mohl podnajímat hokejbalový a atletický areál dle platného sazebníku Městských sportovních zařízení včetně bytu správce a restauraci v hokejbalovém areálu.

Finanční dopad na příjmy a výdaje města je podle starosty jasný: „Úspora za energie, vodu a plat správce areálu včetně odvodů představuje v cenách roku 2011 částku asi 255 600 korun. Výpadek příjmů za pronájem bytu správce a restaurace a příjmů za pronájem minigolfu, hokejbalového hřiště a atletického areálu pak představuje částku 114 600 korun. Bilance je tedy jednoznačně ve prospěch města, navíc pronajmutím celého areálu HBC by se měla zvýšit efektivita provozování bez dopadu na využívání občany města a dalšími subjekty.“

Nájemní smlouva je navržena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce s tím, že Hokejbalový klub Nové Strašecí bude měsíčně hradit zálohy na energie a vodu městu. Základní škola, DDM a gymnázium budou mít smluvně zajištěno bezplatné užívání areálů od září do června v čase od 7.00 do 15.30 za ceny podle platného ceníku Městských sportovních zařízení .

Do tohoto ceníku, který bude platný pro všechny komerční uživatele hokejbalového a atletického areálu, bude zakomponován i bezplatný vstup dětí a mládeže do 18 let během celého roku. Sportoviště Na Kocourku (lehkoatletická část) bude mládeži bezplatně k dispozici v červenci a srpnu od osmi do osmi a po zbytek roku v odpoledních hodinách.

„Rada města již tuto smlouvu schválila, podepsal ji i starosta, teď se čeká na podpis druhé strany,“ dodává místostarosta Libuše Vosátková.

Lenka Pelcová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.