Město otevře dvě nové třídy, Paleček hledá jiné prostory

Školky přijmou všechny děti

RAKOVNÍK. Rakovnické školky naplnily po zápisech své kapacity do posledního místa. Dětí bylo přihlášeno tolik, že město muselo vyhlásit dodatečný zápis a od září zprovozní další dvě třídy v MŠ Vinohrady, které zatím slouží jinému účelu. V jedné z nich funguje Mateřské centrum Paleček. To nyní hledá jiné prostory, kam by se mohlo přestěhovat.

„Už v loňském roce jsme předpokládali, že bude zájem o umístění dětí do mateřinek výrazně vyšší než v minulých letech. Naše předpovědi se ale nenaplnily a stačilo, aby rada města schválila žádosti ředitelek MŠ o výjimky z počtu žáků. Letos jsme po zápisech zjistili, že školky nemohou uspokojit některé děti, kterým jsou tři roky do konce srpna, a ty, kterým budou tři roky do konce roku,“ přibližuje Marie Polcarová, vedoucí odboru školství MěÚ Rakovník.

Proto se město rozhodlo, že od září otevře další třídy pro předškolní vzdělávání, a to v MŠ Vinohrady, kde jsou v patře budovy volné prostory. „Ve školce jsou dvě třídy, které je možné využít. V jedné má školka tělocvičnu, druhou má v pronájmu Paleček. Zastupitelstvo už školce schválilo navýšení neinvestičního příspěvku, aby mohla obě třídy vybavit a připravit je od nového školního roku. Zásadní stavební úpravy potřeba nebudou, spíše se musí nakoupit nábytek, lehátka, stolky a židle, hračky, vyměnit osvětlení a podobně,“ říká Marie Polcarová.

Mateřské centrum má s městem uzavřenu nájemní smlouvu s měsíční výpovědní lhůtou, proto nehrozí, že by třídu, která místo něj vznikne, nestihlo do září upravit. „Město má zájem, aby Paleček fungoval dál, snaží se společně s paní Jirkovskou, která má mateřské centrum na starosti, hledat náhradní řešení, aby nemusel být provoz Palečku ukončen ,“ říká mluvčí radnice Alida Bélaiová.

K dodatečnému zápisu, který se konal 14. května, přišli rodiče čtyřiceti dětí. Od té doby se ale ředitelce přihlásili ještě čtyři další zájemci. „Je předpoklad, že se od 1. září naplní kapacita školky na sto procent. Každá z nových tříd má kapacitu 24 dětí. I všechny ostatní rakovnické mateřinky budou od září stoprocentně naplněny. Pochopitelně vyjma MŠ V Parku, která má kapacitu na 105 dětí a navštěvuje ji 52 dětí. Důvod je ten, že dvě třídy jsou využívány jako školní družina pro 1. a 2. základní školu. I zde by teoreticky mohla být do budoucna kapacita pro potřeby předškolního vzdělávání. Musely by se ale najít nové prostory pro družinu,“ vysvětluje Marie Polcarová. Podle demografického vývoje se ale nezdá, že by město v nejbližších letech další prostory pro mateřinku potřebovalo.

Markéta Hartlová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.