Je nás padesát pět tisíc

RAKOVNÍK. Český statistický úřad zveřejnil výsledky sčítání, lidu, bytů a domů, které proběhlo v březnu 2011.

Okres Rakovník má 55 632 obyvatel, což je o 3145 lidí více, než při předchozím sčítání v roce 2001. Poměr mužů a žen je téměř totožný – mužů je 27 762 a žen 27 870. Výrazný nárůst zaznamenali cizinci. Komisaři jich v okrese napočítali 2459, zatím co před deseti lety jen 480. Nejsilnější věkovou skupinou jsou muži v rozmezí 15 – 64 let. Těch je 20 148, žen v této věkové kategorii je 19 018. V okrese došlo k nárůstu počtu seniorů (nad 65 let). Ke dni sčítání jich tu žilo 8573 (před 10 lety 7476). Naopak pokles zaznamenal počet nejmladších obyvatel do 14 let. Zatím co v roce 1991 bylo evidováno 11 118 dětí a v roce 2001 8411, vloni to bylo už jen 7893 dětí. Nejvíce lidí má na Rakovnicku střední vzdělání – těch je 16 954. Úplné střední vzdělání s maturitou a vyšší odborné vzdělání včetně nástavbového má 14 263 lidí. Zcela bez vzdělání je v okrese pouhých 361 jedinců.

A jaké počty obyvatel mají naše tři města? Rakovník – 16 731 (pokles o 36 obyvatel), Nové Strašecí – 5246 (přírůstek o 192 obyv.), Jesenice – 1808 (přírůstek o 163 obyv.). Více příště.

Tomáš Bednařík

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.