Foto

„Sdružení jsem z počátku nevěřil, ale fandil jsem mu. Před pěti lety jsem řekl, když kapličku uděláte, dám litr dobré slivovice. Čas nadešel, tak plním,“ řekl při slavnostním vysvěcení Jindřich Bečvář ze Zderazi (vpravo) a předal předsedkyni sdružení Anně Haladové domácí slivovici.

Loutnista Martin Vítek a Jana Hrdličková obstarali hudební vsuvku slavnosti.

Před pěti lety byla na demolici, dnes je ozdobou vesnice

Kaple, která měla kliku

ZDERAZ. „Tahle kaple má kliku,“ prohlásil při slavnostním vysvěcení zrekonstruované kaple sv. Jana Nepomuckého ve Zderazi kolešovický starosta Martin Dvořák. A myslel tím nejen tu litinovou, kterou ve čtvrtek při posledních úpravách terénu objevil v hlíně u památky a která možná kdysi ke dveřím kaple patřila. Kdyby nepomohlo ště­stí, stála by dnes místo svatostánku u silnice do Oráčova jen hromada suti.

Klikou bylo, že se kolešovické zastupitelstvo rozhodlo přijmout zchátralou památku do vlastnictví obce, i to že dostala Anna Haladová k Vánocům knihu o ohrožených památkách, což ji inspirovalo k myšlence, že se pokusí některou z nich zachránit. Když se pak v roce 2007 obě šťastná rozhodnutí střetla, bylo vyhráno.

„Zásadní a rozhodující krok k záchraně kaple udělalo zastupitelstvo tím, že 15. května 2006 schválilo podání žádosti o její bezúplatný převod z vlastnictví státu do majetku obce. Někteří občané rozhodnutí velmi kritizovali, nebylo snadné ho prosadit. Po roce byla obci předložena smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti a až v roce 2008 se památka stala majetkem obce. Její účetní hodnota byla 2 846 korun,“ přibližuje starosta Martin Dvořák.

Anna Haladová z Prahy objevila kapli před pěti lety. Společně s přáteli tehdy vytvořila seznam kandidátů vhodných k záchraně, všechny památky objela a po návštěvě Zderazi věděla, že našla vítěze. „Kaple byla zarostlá v křoví, měla kompletně spadlou střechu a klenbu, širokou svislou prasklinu v půlkruhovém závěru, socha byla velmi poškozená, vyvrácená z podstavce a bez hlavy. Celá stavba vypadala spíš na demolici,“ popisuje předsedkyně sdružení, které následně založila a které ihned začalo podnikat různé kroky k získání peněz na rekonstrukci.

V průběhu pěti let uspořádalo čtrnáct benefičních akcí (v Kolešovicích, Praze a dokonce i v Jirkově u Chomutova) a získalo granty od tří nadací – Via, Nadace Občanského fóra a z Purkyňovy nadace, která přispěla nejvyšší částkou 250 tisíc korun. Oprava kaple vyšla na 1 043 000 korun a kromě nadací ji financovala i obec a dotace z ministerstva kultury.

„První kontakt se sdružením jsme měli v březnu 2007. Přiznávám, že jsme byli z počátku opatrní. Byla to pro nás neznámá zkušenost a tím spíše, když se nejednalo o místní lidi. Dnes ale víme, že sdružení mělo na záchraně kaple významný podíl. Jak po stránce finanční, kdy hradilo více než dvě pětiny celkových nákladů, tak organizační při zajišťování restaurování sochy, vrat, okenic a celkové propagace záchrany,“ říká starosta.

Oprava památky začala v létě 2009. V první fázi byla vyklizena a staticky zabezpečena. V následujících letech byly v závislosti na grantech a dotacích postupně opraveny zdi, vrata, zrestaurována socha (její hlavu nalezenou v suti několik let schraňoval památkář Tomáš Kapsa v kanceláři úřadu), postavena nová klenba, římsa, střecha, sanktusníková věžička... Práce byly definitivně dokončeny tři dny před jejím vysvěcením, a to venkovním a vnitřním nátěrem a položením dlažby okolo kaple.

V sobotu 12. května kapli vysvětil farář Václav Kružík. Slavnosti se zúčastnily desítky lidí, Sbor rakovnických ostrostřelců i Česká televize, která zde natočila příspěvek do pořadu Toulavá kamera.

Markéta Hartlová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.