Zastupitel žádá zodpovědnost

RAKOVNÍK. Z důvodu očekávané divácké účasti na koncertu festivalu Rakovník Bratří Burianů bylo pondělní zasedání městského zastupitelstva (ZM) přemístěno na radnici. Koncert s písničkami Semaforu však diváky nepřilákal. Prázdné ale nebylo jen KC. Občany nezajímala ani schůze nejvyššího orgánu města v maličké Wintrově síni.

Kromě schválení rozpočtových opatření a řešení nedostatku míst v MŠ došlo i na téma městského obchvatu. Naopak klid byl okolo nedávné kontroverzní polemiky nad parkováním na Husově náměstí.

Jednání zahájil starosta Zdeněk Nejdl tichou vzpomínkou na zesnulého Ivo Mičku. V ZS působil v letech 2002 až 2006 a byl členem i kulturní komise. Starosta představil i nové úřednice: tiskovou mluvčí Alidu Bélaiovou a Janu Sedláčkovou.

První rozruch přineslo hlasování o plnění usnesení. Postaral se o něj Miloslav Kubínek. Loni v listopadu podal prostřednictvím ZM podnět radě k projednání věci pracovněprávního sporu města s bývalým zaměstnancem úřadu Jiřím Chvojanem. Ten na městu vysoudil částku 31 420 korun. Město se na doporučení tajemnice odvolalo a soud znovu prohrálo. K vysouzené částce tak přibyly další výlohy ve výši 80 tisíc korun. Rada pak rozhodla, že k zavinění škody nedošlo žádným zaměstnancem města. To se ale Kubínkovi nelíbí. „Na městě došlo k nerovnému zacházení s pracovníkem. Tu škodu někdo způsobil a měl by být zodpovědný,“ vyvozuje zastupitel. Současně poukázal, že místo do zákonné lhůty 30 dnů mu bylo odpovězeno za 134 dnů.

Kubínkův postup podpořili z opozičních zastupitelů i Marcel Chládek a Lubomír Lippert. Oba ostře interpelovali tajemnici, aby z chyby úřadu vyvodila osobní zodpovědnost. Postup tajemnice naopak hájil starosta. Po hodinové diskuzi bylo usnesení těsnou většinou schváleno.

Po té, co tajemnice přiznala, že chybu při přepisu návrhu obecní vyhlášky o konzumaci alkoholu udělal vrchní strážník Pavel Škvára, byla věc uvedena na pravou míru a fiktivní Emanova ulice byla správně nazvána Šmahova. Ani tento krok nezůstal bez kritiky opozice na adresu tajemnice.

Prostor měl šéf finančního odboru Petr Březina, který předložil zprávu o závěrečném účtu. V rozpravě kritizoval člen finanční komise Miloslav Koloc, že se k projednání účtu nebyla komise schopna sejít kvůli nečinnosti jejího předsedy Lubomíra Lipperta. Ten svoji absenci omluvil dlouhodobou nemocí.

Schválena byla i zpráva k závěrečnému účtu města za rok 2011 a rozpočtová pravidla pro letošní rok. Vzhledem k souběhu několika investičních akcí bylo rozhodnuto o přijetí kontokorentního úvěru ve výši 10 milionů Kč u ČSOB. Pomocí účtu se budou moci akce hradit. Marcel Chládek poukázal, že výhodnější by bylo čerpat tyto prostředky pomocí účtu Středočeského kraje.

V kromě projednávání tématu městského obchvatu (přineseme příště) probíhaly další body schůze v relativním klidu. Dokonce i opozice hlasovala souhlasně s vedením města. Až v závěru pětihodinového jednání vystoupil zastupitel Zdeněk Renc. Poukázal na nerovnost nájmů některých provozoven v majetku města. Zejména Divadelní restaurace a optika Evy Voříškové podle zjištění Rence platí nepoměrně nižší nájem než ostatní prodejny v Nádražní ulici a město tak přichází o peníze. Ze strany vedení města mu bylo vysvětleno, že dlouhodobé nájemní smlouvy byly uzavřeny starostou Václavem Píclem. Výše nájmů v nich byla upravena z důvodů stavebních investic nájemců. Podle starosty Nejdla nelze s uzavřenými smlouvami dnes nic dělat.

Sláva Vaic

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.