Jiráskova se dočká asfaltu

NOVÉ STRAŠECÍ. Jednou z výtek, kterou měli občané Nového Strašecí vůči svému městu, je havarijní stav komunikací v lokalitě Na Spravedlnosti a na příjezdové silnici Jiráskova. Ta je páteřní komunikací nejen do výše zmíněné lokality, ale i ke školce U Lesíka. Stačí však malý déšť a už se nedá projít suchou nohou, neboť zde chybí chodníky i asfalt na silnici. Tato situace trvá již několik let, ale v polovině května by měl být konec trápení zdejších obyvatel.

Vzhledem k tomu, že za čtrnáct dnů bude firma Čestav dokončovat finální povrchy na většině nových silnic v této lokalitě, vstoupili do jednání s jejím vedením dva ze zastupitelů spolu s odborem investic. „Jako subdodavatel bude tuto zakázku za velmi příznivou (velkoobjemovou) cenu realizovat firma Strabag. Proto jsme navrhli radě a zastupitelům využít těchto cen a zvážit rekonstrukci navazujících dvou částí Jiráskovy ulice, jež jsou obě v havarijním stavu,“ objasňoval na posledním jednání zastupitelstva jeho člen Jan Kleindienst, zatímco přítomní sledovali stav zmíněné komunikace na fotografiích. První úsek je zhruba třicet metrů dlouhý. V jeho případě je předpokládaná částka na dofinancování městem sto dvacet tisíc včetně daně s tím, že v ulici Sukova zatím zůstane položena pouze jedna asfaltová vrstva, neboť je zde ještě několik na sítě nepřipojených parcel.

Druhý rekonstruovaný úsek (o délce 89 metrů) by měl být od křižovatky 1. máje k Družstevní ulici. Kvůli této části bude třeba provést rozpočtovou změnu a vyčlenit částku zhruba 215 tisíc na chodníky (budou pouze na straně u školky). Podrobnosti se však ještě dolaďují s odborem investic a společností Bubákov, která by se na této akci měla podílet finančně a současně zde pokládat optiku. V souvislosti s rozpočtovou změnou upozornil další ze zastupitelů Vladimír Hubáček na fakt, že na silnice je pro letošní rok schválený rozpočet 5,7 miliónu. Z něho je zatím vyčerpáno něco přes dva miliony, takže na realizaci této akce je ještě rezerva. Tento dovětek téměř nebyl potřeba, neboť zastupitelstvo návrh přijalo.

Lenka Pelcová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.