Foto

Jiří Friebert v roli Jacquese. Foto -bed-

Premiéra dokumentu bude před Vánocemi

Film o křivoklátském divadle

KŘIVOKLÁT. V letošním roce slaví ochotnické divadlo v Křivoklátě 150. výročí svého trvaní. V roce 1862 nacvičil tehdy začínající podučitel křivoklátské školy Jan Růžička se svými žáky vánoční představení ve prospěch chudých dětí, které s úspěchem prezentoval na veřejnosti. Brzy sestavil také soubor dospělých. Založil tak tradici, která s občasnými mezerami přetrvala až do nedávné doby. Fotostudio „B“ Křivoklát, které je známo dokumenty z dění v obci i regionu, točí v těchto dnech dokument mapující slavnou divadelní minulost.

„Původně jsme zamýšleli natočit zhruba hodinový film, který by postihl celé časové období. Podařilo se nám však nasbírat tolik cenného dokumentárního materiálu, že jsme se rozhodli rozdělit film do dvou zhruba padesátiminutových částí. Každá pak bude mít ještě asi patnáctiminutový bonus na druhé stopě,“ přibližuje zatím největší projekt Fotostudia „B“ scénárista a režisér Tomáš Bednařík. První část bude zahrnovat období let 1862 až 1977, druhá pak historii posledního souboru, který v 80. a 90. letech 20. století působil pod názvem Hrádek. „Natočili jsme několik hodin rozhovorů s herci, režiséry i techniky, kteří divadelní představení zabezpečovali. O éře válečné a poválečné pohovoří paní Milada Kasalická. Slavnou éru 50. a 60. let přiblíží Miroslav Somr, Eva Skleničková, Marie Bradáčová nebo Světla Lochovská. Z téměř stovky lidí, kteří působili v DS Hrádek, jsme oslovili Jiřího Frieberta, Evu Královou, Katku Bártovou, Ilonku Hruškovou, Josefa Klímu, Karla Pavlíčka a mnohé další,“ vypočítává režisér filmu. „Nejtěžší je rozhodnout, které scény vypustit. Já bych tam dal skoro všechny, ale to by měl film víc než tři hodiny.“

V úterý 24. dubna v podvečer natáčel štáb Fotostudia „B“ prolog a epilog druhé části v knížecí knihovně a v hradním lapidáriu. „Zopakovali jsme prolog z prvního scénického pásma ,V mém erbu byla láska‘ z roku 1983, monolog Jacquese ze Shakespearovy komedie ,Jak se vám líbí‘.“ Naopak epilog je prý zcela nový. Tvoří ho báseň dnes již zesnulého režiséra a dramaturga souboru Lubomíra Junka ,Cesta Křivoklátem‘ z nerealizovaného pásma ,Sbohem, lásko…‘ „Obou úloh se s grácií sobě vlastní zhostil Jiří Friebert, který patřil k pilířům křivoklátského divadla dlouhých třicet let,“ doplnil režisér Bednařík. Pokud vše dobře dopadne, mohla by být premiéra dokumentárního filmu uvedena před letošními Vánocemi.

Lenka Pelcová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.