Foto

Žáci třetího ročníku přednesli básničky, které sami složili.

U ZŠ Křivoklát „vyrostlo“ deset nových stromků

Arboretum přežilo zkoušku

KŘIVOKLÁT. V pátek 20. dubna dopoledne proběhla u křivoklátské základní školy malá slavnost. Do „života“ zde bylo uvedeno miniarboretum, na jehož vzniku měli velký podíl sami žáci školy.

„Někteří pracovali na jeho návrhu, jiní pomáhali s úpravou terénu, další sázeli stromky. Patří jim velký dík, stejně jako všem sponzorům a dárcům, kteří nám moc pomohli,“ řekla na úvod slavnosti ředitelka školy Marcela Kasíková. Nápad na vytvoření miniarboreta se zrodil v hlavě učitelky Jitky Rajnišové. „Přišlo mi, že je okolo školy hodně nevyužitého prostoru, který by šlo vhodně využít. Napadlo mě udělat tu malé arboretum s tím, že děti by si mohly vážit toho, co si samy zasadí a o co budou pečovat.“ Návrh, jaké stromky by mohlo arboretum obsahovat, vytvořili žáci prvního stupně. Ti z druhého ho pak převtělili do 3D modelů. Zvítězily rostliny typické pro oblast Křivoklátska. Jedná se o listnáče a keře. Celkem je tu zatím deset stromů, např. javor klen, javor babyka, jeřáb, kalina, pustoryl, ořechoplodec… až trošičku povyrostou, přibudou ještě tis a brslen.

„Firma K.Woods vybrala z návrhu vhodné rostliny a pomohla s úpravou terénu. Jednotlivé stromky pak sázely děti samy,“ vysvětlil jednatel firmy Tomáš Kníže. Na vzniku miniarboreta mají zásluhu i další společnosti a jednotlivci. Ty ve svém projevu zmínil starosta městyse Křivoklát Milan Naď. Informační panel vyrobili žáci SOUL Písky pod vedením mistra Libovického a sponzorsky ho podpořil křivoklátský občan Vladimír Brát. Rakovnická firma LokšaPress přispěla zalaminováním cedule. Další občan městyse Radek Hegmon věnoval tři lavičky, stožár autobusové zastávky a odpadkový koš. S některými pracemi, jako bylo zabetonování stožáru a laviček, pomohli pracovníci úřadu městyse, zejména Jiří Šilhavý.

„Hlavní finanční příspěvek jsme dostali od společnosti IKEA ČR, s.r.o., která nám poskytla 16 860 korun. Zapojili jsme se totiž úspěšně do grantové výzvy Sdružení Tereza a IKEA ČR pro školy, zapojené v mezinárodním programu Les ve škole – škola v lese. Záměrem této výzvy bylo podpořit projekty realizované v rámci Dne Země ke zlepšení životního prostředí školy,“ vysvětlila Jitka Rajnišová. Zástupkyně Sdružení Tereza Jitka Schneiderová byla slavnostnímu otevření arboreta také přítomná.

Zajímavá myšlenka zazněla v závěru projevu starosty Nadě. „Doufám, že všichni budete o stromky i nadále pečovat. Chci vyslovit přesvědčení, že celá plocha miniarboreta ujde pozornosti vandalů. Zatěžkávací zkouška proběhne už dnes večer, protože na Křivoklátě bude diskotéka,“ narazil na smutný fakt, že autobusová zastávka, která zde stojí, už několikrát byla zničena opilými ,siláky‘. A jak zatěžkávací zkouška dopadla? Druhý den ráno byly vytrhány pouze kolíky s páskou, označující hranici miniarboreta. Stromky, lavičky i stožár zastávky zůstaly netknuty. Zatím…

Tomáš Bednařík

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.