Z většiny nájemníků vojenské bytovky se stanou vlastníci

Byty lze koupit i na splátky

JESENICE. Většina obyvatel bývalé vojenské bytovky čp. 339, s níž město Jesenice zahájilo privatizaci městských bytů, má zájem si byt, v němž bydlí, koupit. Jak jsme již informovali, jsou byty jejich současným nájemníkům prodávány se slevou, a sice za 60 % vyhláškové ceny. Všem už vypršela lhůta, do kdy se mohli vyjádřit, zda byt za nabízenou cenu koupí, či nikoli.

Ze 12 bytových jednotek už u pěti došlo či dochází k prodeji, u tří město neobdrželo žádnou odpověď, u jednoho nemá nájemník o byt zájem a zbylé tři byly předmětem středečního jednání zastupitelstva. U bytu č. 8 nebylo potřeba žádné dlouhé diskuse, zastupitelstvo muselo pouze schválit jeho prodej, u ostatních jednalo o změně již schválených pravidel prodeje. Muselo je rozšířit o další způsoby úhrady kupní ceny.

„Někteří nájemníci jsou ochotni byt koupit, ale okolnosti jim nedovolují vzít si úvěr u banky a složit celou částku najednou. Protože chceme lidem umožnit, aby si byty odkoupili, musíme znovu upravit pravidla, aby v nich byla stanovena i možnost prodeje na splátky,“ přiblížil starosta Jan Polák. Zastupitelé se při přípravném jednání shodli na tom, že by doba splácení měla být maximálně šest let a s šestiprocentním úrokem. To bylo také zaneseno do navrženého znění usnesení. Při jeho projednávání navrhl starosta ještě jednu variantu.

„Obyvatelka bytu č. 10 mi sdělila, že podmínka šesti let pro ni není z finančního hlediska možná a zda by nebylo možné splácet sedm let s úrokem pěti procent, čímž by byla výsledná cena bytu stejná jako v případě splácení po dobu šesti let,“ vysvětluje starosta. Tento návrh ale nakonec neprošel. Na splacení bytu tedy mají obyvatelé pouze lhůtu šest let.

U bytu č. 12 zastupitelstvo projednávalo uzavření zástavní smlouvy. Některé banky totiž předtím, než poskytnou úvěr, chtějí mít od města záruku, že se byt dotyčné osobě skutečně prodá. „Uzavře se budoucí kupní smlouva, která je pojistkou pro město, že nájemník byt skutečně koupí, a zároveň s ní zástavní smlouva ve prospěch banky, která je zárukou, že mu bude úvěr poskytnut. Banka pak převede na účet města peníze a poté uzavřeme ostrou kupní smlouvu, na jejímž základě přejde byt se zástavním právem do majetku nového vlastníka,“ popisuje postup Jan Polák.

Co se týče bytů, o něž nájemníci neprojevili zájem, případně na nabídku nijak nereagovali, bude město postupovat tak, že buď byt prodá i s nájemním vztahem, nebo ho po odstěhování současných nájemníků nabídne k prodeji za tržní cenu. „V pravidlech privatizace bytů nemáme stanoveno, do kdy se musejí nájemníci vystěhovat, je to na konkrétní domluvě. Pokud budeme byt nabízet v rámci tržního mechanismu, tak ho stejně člověku, který v něm bydlí, byť napoprvé neprojevil zájem, nabídneme znovu za zvýšenou cenu. Pokud nezareaguje ani tentokráte, dojde na volný prodej,“ uzavírá starosta.

Markéta Hartlová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.