Znečištění potoka a rybníků

NOVÉ STRAŠECÍ. Minulý týden jsme vás informovali o situaci ve strašecké ČOV, kde v jedné z aktivačních nádrží došlo v důsledku úbytku bakterií k nedostatku kyslíku a tím pádem k horšímu čištění splaškové vody.

Tento týden však vzbudila zdejší ČOV zájem novostrašeckých občanů podruhé. Na základě jejich připomínek byla provedena kontrola znečištění Novostrašeckého potoka. Provedl ji odbor životního prostředí. „V Novém Strašecí jsme byli ve čtvrtek i v pátek, ale naší kontrolou se nepotvrdilo, že by z ČOV vytékaly nějaké splašky. To, co se v rybníčcích pod ČOV objevilo a pobouřilo zdejší občany, pocházelo z dešťového odlučovače,“ konstatuje pracovnice odboru Milada Smékalová.

Že k uvedenému stavu nedošlo kvůli technologické závadě na ČOV, potvrzuje i starosta města Karel Filip: „Již před čističkou je kanalizace řešena tak, že při zvýšeném průtoku vody (při silných srážkách) dochází k přepadu přítoku kanalizačních splašků mimo ČOV rovnou do potoka. Tento nevyhovující stav je dlouhodobý již od dokončení výstavby zaústění kanalizace do čističky. Problém s kaly se však projevil v plné síle až po zřízení zadržovacích rybníčků. Dříve se znečištění odplavilo korytem a nebylo vidět.“ Popsaný stav je podle starosty potřeba sanovat, zjistit původce znečištění a technickým opatřením zabránit popsaným jevům, aby se do budoucna minimalizovalo riziko opakovaného znečištění.

Podle jednatele technických služeb Miroslava Čermáka došlo od listopadu do dnešního dne, tedy v době, kdy ČOV provozují TSNS, pouze k jednomu krátkodobému úniku kalné vody. „Tento týden jsme po odborné expertíze nasadili jiný typ flokulantu, který má lépe srážet kal. Od úterý do dneška jde již z dosazováků čistá voda. Zda byl problém se srážením kalových vloček vyřešen, zatím nemůžeme soudit, ale vypadá to nadějně. Do této doby průběžně unikaly z dosazováků malé vločky kalu. Jedná se o čistou vodu s vločkami, jejichž množství nebylo nikterak veliké. Při průtoku více jak 200 tisíc kubíků nějaké množství kalu vznikne a je jisté, že se usadí v prvním a druhém rybníčku. V příštím týdnu se pokusíme část kalu z rybníků odčerpat.“

Lenka Pelcová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.