Foto

Při rozebírání pískovcové dlažby řemeslníci každý kámen očíslovali. Po přebroušení a impregnaci budou kameny položeny na stejné místo.

 

Na obnovu dlažby chrámu je potřeba získat ještě 700 tisíc

Podlaha odcestovala k restaurátorům

RAKOVNÍK. Mariánský sloup z Husova náměstí není jedinou rakovnickou památkou, kterou mají v péči restaurátoři. Do kamenické dílny byla převezena i podlaha z presbytáře chrámu sv. Bartoloměje. Demontáž a převoz podlahy, kterou tvoří pískovcové kvádry, nebyla lehká práce. A to doslova. Jedna paleta naložená dlažbou vážila 700 kg až tunu.

„A takových palet se odvezlo celkem třiadvacet. Abychom vůbec ke kostelu dostali odpovídající techniku, musela při transportu asistovat i městská policie. Podlahu převážel kamion do Teplic nad Metují, kde kameníci dlažbu z horní strany obrousí, naimpregnují, aby kámen dýchal, ale nepohlcoval vodu, a poté přivezou zpět a položí. Všechny kameny byly očíslovány, takže se budou pokládat na stejné místo,“ přibližuje farář Vojtěch Novák. K jedné malé změně ale při pokládce přeci jen dojde. Prostor mezi konšelskými lavicemi, který byl zvýšený o jeden stupínek, nyní zůstane ve stejné úrovni jako je u vstupu do sakristie. „Zvýšení prostoru o jeden stupeň bylo dodatečnou úpravou a někteří chrámoví zpěváci si dokonce pamatují, že když k této změně došlo, zhoršila se v kostele akustika. My se tedy nyní vrátíme k původní podobě, takže bude podlaha v jedné rovině až dozadu k oltářišti,“ říká farář.

K renovaci podlahy se přistoupilo kvůli tomu, že byla pískovcová dlažba na mnohých místech vydrolená, neodborně vyspravovaná betonem a nerovnoměrný povrch byl problematický i z praktického hlediska. „Nedal se ničím uklidit. Když teď bude podlaha rovná a naimpregnovaná, bude se snáze udržovat. Stejná dlažba je i v lodi kostela, kde je problém totožný. V lodi ale budeme moci pokračovat, až seženeme další finanční prostředky. Obnova podlahy je prací restaurátorskou, čemuž odpovídá finanční náročnost akce. Jen v presbytáři se cena vyšplhá k milionu korun. Podlaha v lodi by měla stát miliony dva,“ popisuje Vojtěch Novák.

Ministerstvo kultury přispělo na zrestaurování podlahy v presbytáři dotací ve výši 200 tisíc korun, město poskytne grant 50 tisíc korun, farnost má k dispozici 25 tisíc korun. Zbývajících zhruba 700 tisíc korun musí farář ještě shromáždit od dárců a sponzorů. Přispět mohou i občané, a sice na účet farnosti 540034359/0800. „Dárci by měli do textu uvést větu – dar na opravu kostela, a svoji adresu, abychom jim mohli poslat potvrzení. Přispívat je možné i do kasičky v kostele. Opravenou podlahu by lidé měli vidět už o letošních Velikonocích,“ říká farář, jehož dalším záměrem je zrestaurovat také hlavní oltář sv. Bartoloměje.

„Když se na něj díváte z dálky, tak nevypadá špatně, ale při pohledu z blízka je jeho stav žalostný. Pokud by se ho podařilo zrestaurovat, mohl by opět zazářit v původní kvalitě a barevnosti. Restaurátoři už prováděli sondy a pod novodobými nátěry a laky jsou opravdu nádherné barvy,“ popisuje Vojtěch Novák.

 

Markéta Hartlová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.