Klíčový dokument či prázdná sláma?

RAKOVNÍK. I když na strategický plán rozvoje města existují ve vedení Rakovníka různé názory, přece jen se ho dočkáme. V loňské výzvě na zpracování tohoto dokumentu město obdrželo pět nabídek.

Mezi kritérii hodnocení převažovala ekonomická výhodnost nabídky a zčásti specifikace nabízených služeb včetně popisu metodiky zpracování. Z tohoto pohledu nejvýhodnější nabídku podala firma pražská firma DHV CR s. r. o., která dokument zpracuje za cenu 365 tisíc korun. Po uzavření smlouvy s vítězem zadávacího řízení by mělo dojít do 9 měsíců k vytvoření projektu.

Strategický plán měst je jedním z klíčových nástrojů moderního plánování a tato dokumentace má být základem pro vytvoření širokého společenského konsensu nad budoucností regionu (města) do roku 2022. Připomeňme, že na absenci dokumentu nejvíc poukazoval i místostarosta Jan Švácha a radní Marek Pavlík. Ten dokonce případné nevytvoření strategického plánu podmínil svým odstoupením z městské rady.

Opačný názor má starosta města. „Já jsem ke strategickému plánu velmi skeptický. Bude plný nicneříkajících obecných formulací a myslím, že bychom se bez něj klidně obešli,“ uvedl Zdeněk Nejdl.

Sláva Vaic

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.