I teplo pod technické služby

NOVÉ STRAŠECÍ. Technické služby Nové Strašecí, s.r.o, již mají pod svou správou veřejné osvětlení i provozování kanalizační sítě. Letos zaštítí i provoz kotelen.

„O ukončení smluvního vztahu pronájmu kotelen se společností ENES rozhodla rada již v květnu loňského roku,“ říká starosta města Karel Filip. Rada si nechala vyhotovit znalecký posudek od energetického auditora, který odhalil některá porušování smluv. „Společnost ENES byla vyzvána, aby doložila, jaká zhodnocení majetku provedla v letech 2004 – 2011, protože na městském úřadě se z této doby nenacházely žádné podklady. Chtěli jsme zkontrolovat oprávněnost investic do pronajatého majetku, neboť jejich výše značně ovlivňuje cenu tepla. Provozovatel však zaslal některé návrhy dodatků ke smlouvám až po urgenci a navíc se ukázalo, že až zpětně řešily technologické či stavební zhodnocení.“

Vzhledem k tomu, že roční výpovědní lhůta skončí k 31. květnu letošního roku, vyřizuje si město v současné době licence u energetického regulačního úřadu na výrobu a distribuci tepla.

Původně byla uvažována varianta, že by město provozovalo pouze kotelny dodávající teplo do městských objektů. Ta však byla odborem investic shledána jako neekonomická. „Město si tímto krokem uvolnilo ruce k aktivní politice distribuce tepla, která by se měla projevit citlivým nastavením ceny i získáním dotací na rekonstrukci distribuční a regulační soustavy,“ zdůrazňuje starosta. Pro nájemce a vlastníky bytů v bytových domech se prý nic nemění. „Nový dodavatel pouze uzavře s bytovými družstvy a sdruženími novou smlouvu, jež bude obdobou té stávající. Nájemci a vlastníci bytů mohou dokonce očekávat příznivější ceny tepla a teplé vody. Pozitivem je, že jakékoli investice budou tentokrát již dopředu podrobeny kontrole. A navíc bude tepelné hospodářství vedeno zcela samostatně, takže kalkulace cen tepla a teplé vody bude plně pod kontrolou veřejnosti,“ slibuje starosta.

Lenka Pelcová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.