Parkování u polikliniky

NOVÉ STRAŠECÍ (lep). Nedostatečný počet parkovacích míst v areálu polikliniky v Novém Strašecí přivedl městský úřad k vypracování studie na stavební úpravy tohoto parkoviště.

Přestavba by měla brát zřetel i na dopravní podmínky v místě, a to vzhledem k záměru města vybudovat zde stanoviště rychlé záchranné služby. „Studie je zatím pouze ve fázi koncepce obsahového i situačního řešení,“ vysvětluje starosta města Karel Filip. „Na lednové poradě vedení úřadu jsem však odboru investic uložil pokračovat v přípravě realizace stavby.“

Zpracovanou studii je podle jeho slov nutné dopracovat do fáze projektové dokumentace pro územní a stavební řízení, aby bylo možné projednat stavbu s orgány státní správy, vlastníky a správci inženýrských sítí a současně zajistit zpracování rozpočtu.

„Tomu však musí předcházet schválení studie vedením města. Předmětné parkoviště je umístěno na pozemcích, jež jsou v majetku města, a nekoliduje se záměrem na vybudování dětského hřiště u protějšího bytového domu,“ uzavírá starosta.

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.