Bude do nového územního plánu zahrnuta i pískovna?

Rozvoj zástavby brzdí uhlí

CHRÁŠŤANY. Ochranné pásmo ložisek nerostného bohatství přibrzdilo plánovaný rozvoj zástavby v Chrášťanech. Kvůli uhlí bude možné postavit ve stavební lokalitě ve směru na Olešnou nové domy jen na polovině pozemků. Obec to zjistila při přípravě nového územního plánu.

„Měli jsme jeden z prvních územních plánů na okrese, schválený byl v roce 1998. Vzhledem k současnému stavebnímu zákonu je potřeba ho zaktualizovat. Stihnout se to musí do roku 2015,“ vysvětluje starostka Jana Tlapáková. Starý územní plán řešil jen ochranná pásma vysokého napětí, ložiska uhlí se tehdy ještě do plánů nezapracovávala.

„Nový stavební zákon to ale vyžaduje, takže jsme zjistili, že stavební lokalita v jižní části obce může být zastavěna jen z poloviny, na druhé části pozemků je to kvůli zásobám uhlí zakázáno. Několik stavebníků už si v této lokalitě pozemky koupilo, naště­stí jsou všechny na té části, kde se ochranné pásmo nenachází. Nejsme jediná obec, která je kvůli uhlí limitována v rozvoji. Kde se kdysi těžilo, tam při novém územním plánování narazí na stejný problém. Někde mají alespoň výhodu, že jim pásmo nezasahuje do zastavěného území. U nás jsou v něm i některé staré usedlosti a jejich zahrady,“ popisuje starostka.

Ložiška uhlí se na katastru Chrášťan táhnou ve směru od Kněževsi k Nesuchyni. Pokud by někdy v budoucnu stát rozhodl, že prolomí limity a začne povolovat těžbu i v menších lokalitách, mohlo by se zde opět začít těžit. Pozemky, na nichž je vymezeno ochranné pásmo, je možné využít jen k zemědělské činnosti.

„S územním plánem jsme ve fázi, kdy je zpracován návrh zadání, k němuž se do 14. listopadu mohli vyjadřovat občané. Nyní se jejich připomínky zapracovávají. Do plánování jsou zahrnuty i požadavky dotčených orgánů, kam spadá kromě ochranných pásem i nová silnice R6. Ta už ale byla zakreslena i ve starém územním plánu,“ říká starostka.

V souvislosti s územním plánováním se opět začalo hovořit i o pískovně u Nového Dvora, která před několika lety přinesla mnohé bouře do vztahů mezi zastupitelstvem a obyvateli a chalupáři z Nového Dvora. Společnost, která pozemky pískovny vlastní, má stále zájem začít s těžbou písku, v tuto chvíli je ale k záměru vydáno nesouhlasné stanovisko městského úřadu a tudíž vlastník nemá stavební povolení.

„Pokud bychom měli pískovnu do nového územního plánu zahrnout, musela by mít vydané stavební povolení. Jestliže má tedy majitel zájem, aby byly pozemky v plánu označeny jako pískovna, musí absolvovat znovu celé kolečko vyjadřovaček a jednání s úřady a občany. Je jen na vlastníkovi, zda k tomu přistoupí,“ vysvětluje Jana Tlapáková.

Majitelé pozemků na katastru Chrášťan a Nového Dvora, kteří své záměry neposlali do 14. listopadu, nemusejí mít obavy, že prošvihli termín. Proces územního plánování většinou trvá kolem dvou let a během nich se budou konat ještě další jednání s vlastníky.

„I obec do nového plánu zahrne své požadavky na změny. Asi nejvíc nás starý územní plán trápil kvůli označení významná sídlištní zeleň. Takto označeno totiž bylo i několik soukromých pozemků, většinou zahrad, a majitelé s tím pak měli problémy a komplikace. Jeden z vlastníků si kvůli tomu například ani nemohl zahradu oplotit. To se nyní uvede na pravou míru. Stejně tak využitelnost některých usedlostí na návsi. Například statek, kde sídlí Lupofyt, byl ve starém územním plánu zakreslen jako běžná zástavba, nyní už bude označen jako objekt k zemědělskému podnikání,“ uzavírá starostka.

Markéta Hartlová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.