Přístroj pro tři obce

NOVÉ STRAŠECÍ (lep). Na zakoupení automatizovaného externího defibrilátoru pro potřeby Městské policie v Novém Strašecí přispějí i Lány a Tuchlovice, kde strážníci rovněž zasahují.

„V návaznosti na dřívější jednání rady města ohledně pořízení přístroje první pomoci a neodkladné resuscitace jsme oslovili sousední obce, kde působí městská policie, a požádali je o příspěvek. Ten poskytly obce Lány (7 700 korun) a Tuchlovice (8 700 korun),“ říká starosta Nového Strašecí Karel Filip. Město obdrželo nabídku v rámci projektu Pomáháme společně od společnosti AZ-Medica. „Vzhledem k tomu, že cena přístroje včetně zaškolení odpovídá jiným nabídkám na trhu, přistoupili jsme na ni,“ dodal starosta.

Město Nové Strašecí pořídí defibrilátor za cenu 49 709 korun, což při zapojení obou výše zmíněných obcí znamená pro Strašecí náklady 33 309 korun. Vzhledem k tomu, že rozpočtové prostředky na městskou policii pro letošní rok již s položkou nepočítají, bude ještě třeba přijmout rozpočtovou změnu.

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.