Zjednodušení s vodou a kanalizací

NOVÉ STRAŠECÍ. Na svém šestém zasedání schválilo zastupitelstvo města Nové Strašecí záměr směny vodohospodářské a kanalizační infrastruktury.

„Společnosti Vodárny Kladno-Mělník (VKM) jsme předložili návrh směny vodovodní sítě, která je v majetku města, za kanalizační infrastrukturu. Město by tak vlastnilo celou kanalizační síť a VKM by dostaly veškeré vodovody. Takže by byl jeden provozovatel vodovodů a jeden kanalizace,“ říká starosta města Karel Filip.

Z jeho dalších slov vyplývá, že tuto směnu považuje město za výhodnou pro všechny zúčastněné, neboť umožňuje, aby obě soustavy byly majetkově konsolidované vždy v rukou jednoho vlastníka. „Dojde-li ke směně, má město stále šanci získat dotaci z Evropských fondů pro další připravovanou výzvu. Ta by měla posloužit na dokanalizování chybějících částí města. Směna by vyřešila i provozní záležitosti, proto v této věci intenzivně jednáme. Čas bohužel hraje proti nám,“ uzavírá starosta.

Podle bývalého starosty Pavla Vaice mělo i bývalé vedení připravenou smlouvu s VKM, kterou ale současné zastavilo. „Naše názory jsou diametrálně odlišné, dnešní vedení města jde zcela jinou cestou než my. Měli jsme komisi složenou ze skutečných odborníků a snažili jsme se situaci vyřešit tak, aby město bylo i za stávajícího stavu žadatelné a aby se nezadlužovalo. Je nesmysl, aby z výběru stočného město financovalo větší akce. A to nemluvím o haváriích, vždyť část kanalizace vznikala v sedmdesátých letech v akci Z,“ namítá Pavel Vaic.

Lenka Pelcová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.