Letos pomohlo 360 dobrovolníků

VELKÁ CHMELIŠTNÁ. Již popáté sezvalo občanské sdružení Společenství Androméda své příznivce, sponzory a veřejnost do Velké Chmelištné, kde již několik let usiluje o výstavbu hospice. Ke světovému dni hospiců uspořádalo 8. října společenské setkání v budově bývalého hostince, kterou v roce 2004 zakoupilo, zrekonstruovalo a kde provozuje kuchyni, jež zajišťuje celotýdenní vaření obědů pro klienty z okolí.

„Společenství Androméda buduje ve Velké Chmelištné areál pro zdravotně postižené a staré lidi s cílem výstavby hospice,“ přibližuje Lenka Petříčková z Andromédy. Společenství už má za sebou několik úspěchů – rekonstrukci hlavní budovy, zprovoznění kuchyně, opravu stodoly na dílnu, zajišťování pečovatelské služby nebo dokončení přístavby, v níž plánuje stacionář pro seniory. „Stacionářem bychom rádi pomohli rodinám, kde se děti musí starat o své rodiče, ale zároveň chodit do zaměstnání. My se o jejich rodiče během doby, kterou tráví v zaměstnání, postaráme,“ vysvětluje.

Program světového dne hospiců byl pestrý. Zahájila ho mše svatá v kostele, při níž zazpíval sbor Václav z Čisté, poté se návštěvníkům před budovou Andromédy představily rakovnické mažoretky a následně ve společenském sále pěvecký sbor Magistrae Raconenses, absolventka konzervatoře Jaroslava Ježka Jitka Caltová, která pracuje jako vedoucí pečovatelské služby Androméda, klientky Domov Krajánek či Zeurítia trio.

Společenství přiblížilo své plány do budoucna. Patří mezi ně i rozvoj chovu koní. Androméda má zatím jen poníka Políka, kterého získala v roce 2007 coby šestnáctiletého a o něhož se pomáhá starat několik dětí. Mezi nimi Johanka Melčová: „Náš chov plánujeme rozšířit o čtyři až pět koní, kteří budou sloužit především k hipoterapii i agroturistickému využití. Proto bychom rádi vybudovali kamennou stáj.“ Kromě poníka tvoří hospodářství Andromédy slepice, husy, kachny, dvě prasata, psi a kočky.

Největším cílem společenství je hospic. „V příštím roce bychom rádi zahájili přípravné stavební práce na výstavbu hospice s vodní plochou, která je důležitým a nutným bezpečnostním prvkem pro případ požáru. Dále chceme začít stavební práce na výstavbě domova pro seniory a chceme vytvořit hospodářskou budovu s menší farmou pro terapeutické účely a chráněné dílny, tedy zámečnickou, šicí a truhlářskou,“ přibližuje plány Lenka Petříčková.

Ani v letošním roce společenství nezahálelo. S pomocí 360 dobrovolníků, kteří se zde v průběhu roku vystřídali, se podařilo zahájit rekonstrukci druhé stodoly, kde vznikne sklad materiálu a ubytování pro lidi, kteří jezdí do Velké Chmelištné pomáhat. „Podařilo se nám zateplit hlavní budovu a zásluhou Konta Bariéry jsme získali invalidní plošinu do stacionáře pro seniory. V denním stacionáři počítáme s kapacitou šest až deset klientů. Pro seniory už máme k dispozici i dva pokoje s vlastním sociálním zařízením. Dalších deset lůžek vznikne v rozšíření přístavby. Projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení už máme dokončenou,“ říká Lenka Petříčková. Androméda uspěla i se svým projektem nazvaným Odsouzení pomáhají budoucím klientům. Podpořila ho Nadace OKD, jež bude financovat náklady na dopravu a stravování odsouzených mužů, kteří budou společenství pomáhat.

Markéta Hartlová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.