U školy přechod s valem

NOVÉ STRAŠECÍ. Před časem se rada města zabývala řešením bezpečnostního opatření v okolí školy a na přilehlých komunikacích. Zhotovení dopravně situační studie zadala rakovnické kanceláři inženýra Křižáka.

Cílem studie bylo zjednodušení dopravní obslužnosti tohoto území a opětovná rekonstrukce bývalých přechodů tak, aby se riziko dopravních úrazů malých školáků snížilo na minimum. To vše za relativně nízké investiční náročnosti.

Vzhledem k tomu, že od září mají první tři ročníky základní školy vchod z křižovatky u Smetanova náměstí, bylo třeba tuto situaci vyřešit poměrně rychle, neboť průčelím bývalé zvláštní školy vstupují do školy zhruba dvě stovky školáků do deseti let.

„Rada města proto uložila tajemníkovi MěÚ zahájit jednání s příslušným odborem dopravy, jehož cílem je získat povolení k vybudování zvýšeného zpomalovacího valu s integrovaným přechodem pro chodce v horní části Poděbradovy ulice,“ říká starosta Nového Strašecí Karel Filip a dodává: „S realizací této akce počítáme již tento rok a to i v případě, že budeme nuceni nejprve zvolit prozatímní řešení a pouze vyznačit přechod pro chodce.“

Lenka Pelcová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.