Mrtvá kočka – velký problém

NOVÉ STRAŠECÍ. Je neuvěřitelné, jak na první pohled banální záležitost může mít složité řešení. Stačí, aby ne všechno fungovalo, jak má. Před několika dny došlo k takovému případu v Novém Strašecí. V časných ranních hodinách kdosi přejel v ulici Čsl. armády kočku. Ležela na silnici nedaleko Jansovy restaurace. Auta jezdila okolo, řidiči se snažili mrtvému zvířeti vyhnout. Jedna z novostrašeckých občanek, které bylo mrtvého zvířete líto a chtěla, aby je někdo z komunikace odstranil, se rozhodla jednat. Leč neuspěla.

„Nikdo z našich zaměstnanců není na odstranění přejetých zvířat proškolený. Nevezmu si na zodpovědnost, abych tam nějakého našeho pracovníka poslal a on pak onemocněl. A ani nevím, co bychom s mrtvým zvířetem dělali. Jsme Technické služby, a ne kafilerie,“ vysvětlil jednatel TS Miroslav Čermák.

„Žádné proškolení na odstraňování uhynulých zvířat nemáme. Strážníci to dokonce ani nesmějí dělat, jinak vystavují sebe i město pokutě. Teď 5. září odesíláme jednoho strážníka na školení pro tuto činnost,“ konstatoval vrchní strážník MěP Nové Strašecí Martin Novák.

Další telefon tedy směřoval přímo na městský úřad, konkrétně na investiční odbor. I když toto pracoviště má úplně jinou pracovní náplň, než sbírat zdechliny po ulicích, její pracovníci se zachovali lidsky. Dva z nich se vydali na místo, nebohé zvíře sebrali a vložili do pytle. Jenže nastal další problém, takřka nerudovský: kam s ní? Z kafilerie by si mohli pro kočku přijet až nazítří a na úřadě není žádný vhodný prostor, kde by mohlo být mrtvé zvíře uloženo. Nastalo další telefonování. Dobrou radu poskytla až veterinářka Jiřina Raichová, která úředníkům poradila, aby se zkusili obrátit na Školní statek v Lánech, který disponuje kafilerním boxem.

„Náhodou jsem byl právě v Novém Strašecí, když mi pracovník investičního odboru telefonoval. Domluvili jsme se rychle. Převzal jsem od nich mrtvou kočku, nechal ji uložit v našem kafilerním boxu a posléze jsme ji předali kafilerii,“ popsal ředitel Školního statku v Lánech Miroslav Špička. Řešení na první pohled jednoduchého problému trvalo od půl sedmé ráno až do poledne. Naskýtá se otázka, co by bylo, kdyby pan Špička nebyl tak ochotný. Vždyť vlastně nemá s městem nic společného.

Zeptali jsme se, jak by podobnou situaci (pokud by nastala) řešili v Rakovníku. Dozvěděli jsme se, že ani tamní strážníci by zdechlinu nesbírali a zavolali by Údržbu městských komunikací. „My běžně mrtvá zvířata z ulic sbíráme. Určitě v průměru jedno, dvě týdně. Dáme je do pytle, odvezeme do areálu ÚMK a voláme kafilerii, která si je od nás převezme. Při dodržování základních hygienických předpisů, čímž myslím, že zvířata sbíráme v gumových rukavicích, nemůže k žádné nákaze pracovníka dojít. Žádné speciální proškolení nemáme,“ odpověděl technik ÚMK Rakovník Dušan Godeša. Jak vidno, když je vůle, jde zařídit všechno.

Tomáš Bednařík

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.