Foto

Žádný z řidičů, které policie během akce zaměřené na invalidy zkontrolovala, se nedopustil přestupku.

Policie hledala řidiče, kteří zneužívají označení pro invalidy

Stavěli jen auta s modrou cedulkou

RAKOVNÍK. Vůbec poprvé za poslední roky se rakovnický dopravní inspektorát zaměřil při dopravní akci čistě na vozidla označená cedulkou pro invalidy. Ve středu dopoledne kontrolovaly tři hlídky na území města, zda řidiči užívají označení oprávněně a zda na parkovacích místech označených pro invalidy stojí skutečně držitelé průkazu ZTP.

„Někteří řidiči označení pro invalidy zneužívají. Modrou cedulku za čelním sklem může mít pouze držitel průkazu ZTP. Je sice pravda, že držitel ZTP nemusí být přímo řidičem a pokud ho veze někdo jiný, může jeho vozidlo cedulkou označit, ale jakmile invalidu vysadí, už není oprávněn označení užívat. Stává se například, že vnuk vozí babičku k lékaři a nechává si cedulku za čelním sklem neustále, i když s ním ve vozidle nejede. Navíc jsme se před nedávnem dozvěděli, že si někteří mladí řidiči z našeho okresu označení zfalšovali a hrají si na invalidy, aby mohli parkovat na vyhrazených místech,“ přibližuje vedoucí rakovnického dopravního inspektorátu Ladislav Heller důvody, které ho k vyhlášení akce vedly.

V terénu byly od 8.30 do 12 hodin tři hlídky. První se mimo jiné při pěší obchůzce města zaměřila na Husovo náměstí a přilehlé ulice, kde kontrolovala parkování na místech vyhrazených pro invalidy, druhá objížděla ze stejného důvodu parkoviště u marketů a třetí po dobu prvních dvou hodin zastavovala auta s modrou cedulkou v ulici Dukelských hrdinů. Po dobu pohyblivých hlídek kontrolovali policisté řidiče na dalších místech města.

„Postup kontroly je následující. Označení za čelním sklem musí mít stejné evidenční číslo jako průkaz ZTP. Pokud bude mít řidič průkaz mimořádných výhod zfalšovaný, nebo ho bude užívat neoprávněně, tak označení zabavíme a pošleme ho na městský úřad na odbor sociálních věcí. Tento přestupek nespadá do oblasti přestupků na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, proto řidiči nehrozí ztráta bodů v bodovém systému. Jedná se ale o přestupek na úseku sociálních věcí, proto za něj může městský úřad uložit pokutu až do výše 20 tisíc korun,“ vysvětluje Ladislav Heller.

V ulici Dukelských hrdinů nebyla během dopoledne o automobily s modrými cedulkami nouze. Většina z jejich řidičů mířila na ranní nákup do marketu. První vozidlo s označením pro invalidy dopraváci zastavili hned v první minutě svého hlídkování. Řidič měl v pořádku nejen evidenční číslo shodné s průkazem ZTP, ale i ostatní doklady a prošel i dechovou zkouškou. Během první hodiny zde hlídka zkontrolovala sedm řidičů. Vedle seniorů i mladou řidičku. I ta měla označení v pořádku, neboť měla cedulku přidělenou na postiženou dceru.

Další hlídka projížděla město. „Objeli jsme všechna parkoviště u marketů a zaměřili se na místa vyhrazená pro invalidy. Jen u Albertu jsme narazili na auto, které parkovalo na vyhrazeném místě, aniž mělo za čelním sklem označení. Protože ale řidič po dobu, co jsme na parkovišti stáli, nepřišel, dali jsme mu na auto parkovačku, situaci si nafotili a jeli dál,“ říká policista Martin Miller s tím, že za neoprávněné stání na místě pro invalidy hrozí řidiči pokuta od 5000 do 10 tisíc korun.

Většina kontrolovaných řidičů akci uvítala. „Je správné, že se takové kontroly dělají. Co se týče parkování, tak se mi stává, že na místě vyhrazeném pro invalidy nemůžu zaparkovat, protože tam stojí auto, které kartičku nemá. Proto je dobře, že se na to policie zaměřila,“ říká jedna z řidiček z Rakovníka. Během dopoledne zkontrolovaly hlídky celkem 24 řidičů, u žádného z nich nebyl zjištěn přestupek. I u muže u marketu Albert se nakonec ukázalo, že je držitelem ZTP, pouze zapomněl umístit označení za čelní sklo.

Markéta Hartlová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.