Foto

Násep budoucího sjezdu obchvatu u Berounky.

Chataři nejsou z nápadu starosty příliš nadšení

Vznikne u Berounky nová silnice?

ROZTOKY. Rozporuplné pocity vzbuzuje stavba, která začala během července vyrůstat na obecní louce mezi penzionem Ludmila a skálou U Anděla v Roztokách. Podle slov starosty Vladimíra Melče se jedná o výstavbu příjezdové a evakuační komunikace v lokalitě U Přívozu. Na louce, která leží v těsném sousedství několika rekreačních chat, se objevila zatím nepříliš vzhledná navážka, tvořící jakýsi val s neupraveným sjezdem k řece Berounce.

„Myšlenka, vytvořit kolem Ludmily novou komunikaci, vznikla bezprostředně po povodni roku 2002. Tehdy došlo k zaplavení místní cesty a hasiči měli velké problémy, jak evakuovat rekreanty ubytované v Ludmile. Většinu z nich nosili na zádech průchodem kolem fotbalových kabin na silnici,“ vysvětluje původní záměr starosta Melč. „Stávající komunikace vedená ze severu jde nejnižším místem pravého břehu Berounky a je ohrožena povodní jako první. Proto chceme vybudovat novou komunikace vedenou z jižní strany a osazenou ve vyšším terénu, po které by šlo snadněji v případě povodně lidi evakuovat. Další problém nastal v posledních letech, kdy začalo do prostoru nad roztockým jezem jezdit stále více tahačů s loděmi a do Ludmily autobusů s rekreanty. Ty se nemají kde otočit. Proto se nám jeví jako ideální, aby jedním směrem přijely a druhým zase vyjely na hlavní silnici,“ pokračuje starosta.

Obec nechala zpracovat projekční kanceláří Ing. Libora Křižáka z Rakovníka projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení. Podle ní by měla být komunikace o délce 220 a šířce 6 metrů obousměrná s asfaltovým povrchem. Napojena bude na státní silnici Roztoky – Karlova Ves a měla by končit u penzionu Ludmila, kde bude navazovat na stávající cestu. Ze silnice bude odbočena krátká větev k chatové oblasti. „Nebylo jednoduché vymyslet, jak obchvat udělat. Chtěli jsme, aby komunikace byla co nejblíže k Ludmile. To však narazilo na odpor chatařů, kteří nechtěli, aby vedla hned za jejich chatami. Projektant tedy posunul sjezdovou část komunikace na nejzazší hranici našeho pozemku. Přesto by byli chataři nejraději, aby tam žádná komunikace nebyla,“ vysvětluje starosta Melč s tím, že nová silnice a hlavně sjezd by měly sloužit také jako ochranná hráz.

Chataři považují stavbu nové komunikace za zbytečné plýtvání penězi. „Stavět únikovou komunikaci proti vodě je nesmysl. Navíc hliněný sjezd, i kdyby byl zpevněn, vezme první velká voda. A o metr zvýšená komunikace nic neřeší. Vezměte si, o kolik se zvedla řeka při povodni v roce 2002,“ říká Miloš Pecka, jehož chata stojí nejblíže ke sjezdu. „Odjakživa se tady říkalo ,Na Ostrově‘. Řeka si sem stejně cestu najde, žádná komunikace tomu nezabrání. A co se týká autobusů a přívěsů s loděmi, stačilo by, aby pan starosta uvolnil pozemky nad jezem, které byly určeny k parkování a nyní je blokuje. Osobní auta by se měla kam postavit a uvolnila by prostor pro tahače s loděmi,“ doplňuje Jiří Ekl, který jezdí do chatové oblasti už od začátku 60. let minulého století. Tvrdí, že jestli přijede ročně k Ludmile deset autobusů, je to hodně.

Ze zamýšlené komunikace stojí zatím násep sjezdu. „Udělali jsme ho během jedné soboty z materiálu, který jsme získali při výstavbě budovy záchranné služby a místní komunikace do Chaloupek. Technikou nám vyšel vstříc kamenolom ve Zbečně a autodopravce pan Komínek ze Sýkořice. Zaplatili jsme tedy jenom nakládání a převoz materiálu,“ říká Vladimír Melč. Kdy bude stavba pokračovat, je zatím ve hvězdách. Obec nemá potřebné dva miliony, a tak se pokusí najít nějaký vhodný dotační titul. Stavbě musí předcházet rekultivace břehu řeky, což bude také stát nějaké peníze. „Všechno je tedy limitováno finančními prostředky. Nemůžeme upřednostnit výstavbu této komunikace před jinými akce v obci,“ dodává roztocký starosta.

Tomáš Bednařík

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.