Vystoupí Strašecí ze svazku?

NOVÉ STRAŠECÍ. Od října roku 2003 je město Nové Strašecí členem Svazku měst a obcí Rakovnicka. Cílem tohoto sdružení obcí byla propagace rakovnického regionu. Na stránkách svazku www.rakovnicko.info se však o Novém Strašecí objevuje minimum informací, proto město uvažuje o svém vystoupení.

„Jako město hradíme roční členský příspěvek ve výši sto osmdesát pět a půl tisíce (35 korun na jednoho obyvatele),“ říká místostarostka Libuše Vosátková. „Vzhledem k celkové aktivitě svazku se nám jeví další setrvání ve svazku neefektivní. Naopak bychom měli věnovat více pozornosti mikroregionu Novostrašecko.“

Z jejích slov dále vyplývá, že v loňském roce zorganizoval svazek pouze tři semináře pro účetní, kterých se z Nového Strašecí zúčastnily tři pracovnice, byť si lze podobná školení objednat u jiných agentur. Ani s dotacemi nemá Nové Strašecí na růžích ustláno. „Žádné jsme nedostali, i když jsme je v letošním roce požadovali na chodníky na Komenského náměstí. Dotaci obdržely vesnice Břežany, Kounov, Krakov, Nesuchyně a Šípy,“ dodává.

Kulturních akcí se město zúčastňuje, ale musí si na ně hradit dopravu, což jsou další výdaje. Jiné služby svazku, jako jsou tisky, kopírování, laminování či pomoc při zpracování dotací, dotační a účetní poradenství nebo vedení účetnictví pro obce, město nevyužívá. Proto rada města přijala doporučující usnesení vystoupit ze svazku. Rozhodnutí však bude na zastupitelstvu města.

Lenka Pelcová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.