Výpověď dodavateli tepla

NOVÉ STRAŠECÍ (lep). Na svém patnáctém zasedání se rada města rozhodla vypovědět smlouvu mezi městem Nové Strašecí a společností ENES, která provozuje většinu kotelen ve městě.

Podle starosty Karla Filipa není tento akt rozhodně namířen proti společnosti ENES. Smlouvy na pronájem kotelen jsou uzavřeny na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok, proto bylo nutné podat výpověď nejpozději do 31. května. „Považujeme ji za impuls pro zahájení oboustranných jednání o dalším možném provozování teplárenské infrastruktury ve městě. Dnes nevíme, jak velkou část majetku město vlastní a jakou hodnotu má majetek, který vlastní firma ENES, proto bude nutné provést inventuru,“ říká starosta.

Město počítá s tím, že v průběhu výpovědní lhůty bude mít dostatek času na vypracování detailní ekonomické analýzy. „Do budoucna chceme, aby teplárenská infrastruktura fungovala na základě provozovatelské smlouvy. Očekáváme i zvýšení vlivu na stanovování ceny tepla a zvýšení investic do teplárenské infrastruktury. Velmi důležitým faktorem je i skutečnost, že město se tímto krokem může stát žadatelem v oblasti evropských dotací,“ uzavírá starosta.

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.