Současní nájemníci zaplatí 60 procent odhadní ceny

Město začíná prodávat byty

JESENICE. Tolik bytů (celkem 140), kolik má ve vlastnictví město Jesenice, už má v dnešní době jen minimum obcí stejné velikosti. Navíc stav většiny z nich je velmi zanedbaný. Jelikož na obnovu tak velkého množství bytů nemá město dostatek prostředků, rozhodlo se, že půjde cestou jejich prodeje. Při středečním jednání zastupitelstva již byly odsouhlaseny konkrétní podmínky. První prodávanou nemovitostí je bývalá vojenská bytovka čp. 339 ve Školní ulici.

„Celkem se jedná o dvanáct bytových jednotek a jednu nebytovou, což je garáž,“ přiblížil místostarosta Roman Valuš. To nejpodstatnější, co nájemníky zajímalo, je kupní cena. Při projednávání bylo navrženo 70 procent z ceny stanovené soudním znalcem. „Město je ze zákona povinno prodávat majetek za cenu obvyklou, tedy tržní. My budeme vycházet z tzv. vyhláškové ceny, která je o deset až patnáct procent nižší než tržní. Takový zběžný a rychlý odhad u těchto bytů je u 2+1 kolem 700 tisíc korun a u 3+1 kolem 950 tisíc korun. Pokud schválíme podaný návrh, budeme byty nabízet současným nájemníkům za 70 procent této ceny,“ vysvětlil starosta Jiří Svoboda.

Nájemníky, kteří na zasedání přišli, ale tato částka příliš nepotěšila. „Za takovou cenu si může dovolit koupit byty jen málo lidí. Dá se to řešit hypotékou, ale kolik z nás na ni dosáhne? K bytovce jste přišli jako slepý k houslím, navíc do ní město nedalo ani korunu na opravy, nemělo by se to při ceně nějak zohlednit?“ dotazoval se jeden z nich a poukázal tak na skutečnost, že nemovitost získalo město v roce 2003 bezúplatně. „Kdybychom prodávali za nějakou výrazně nízkou cenu, mohlo by být město právně napadeno, že prodává majetek pod cenou,“ vysvětlil starosta.

„Proč jste se rozhodli prodat právě naši bytovku, která je v tak špatném stavu? Měli byste prodávat ty, co jsou opravené, nebo nám bytovku opravit a teprve pak byty prodávat,“ navrhla jedna z nájemnic. „S každou investicí se cena zvyšuje. Pokud bychom dům opravili, tak částka, za niž bychom poté byty prodávali, by byla mnohem vyšší,“ dodal k tomu místostarosta a zároveň doplnil, že investice, které si v bytech provedli jejich obyvatelé, pochopitelně nebudou do odhadní ceny započítány.

Vojenská bytovka není první, kterou se město rozhodlo prodat. První vlna prodeje se konala před deseti lety. Tehdy se ceny pohybovaly kolem 150 tisíc korun. I na to nájemníci čp. 339 poukazovali. „Zajímalo by mě, jestli nemáme k dispozici nějaký přehled, kolik lidí, kteří tehdy byty tak lacino koupili, už je zase výhodně prodalo,“ zeptala se zastupitelka Hana Urbanová a zároveň tak naznačila další důvod, proč by město nemělo prodávat příliš pod cenou. „Ve smlouvě jsme měli, že byt nesmíme následující tři roky prodat. Za sedm let, kdy už je prodej možný, má z celkem 36 bytových jednotek nového majitele jedenáct nebo dvanáct z nich. A prodejní cena byla podstatně vyšší, než ta, za niž byly pořízeny,“ zodpověděla dotaz zastupitelka Světlana Balounová, která je shodou okolností obyvatelkou této bytovky.

Přes všechny předložené argumenty se některým zastupitelům zdála částka 70 procent z odhadní ceny ale přeci jen vysoká, a tak padly dva protinávrhy – nejprve 50 a poté 60 procent. Zastupitelstvo nakonec souhlasilo s druhým z nich. Město tedy začne byty prodávat za 60 procent ceny, již stanoví soudní znalec. Jakmile bude uzavřena přípravná fáze, zašle všem nájemníkům bytovky písemnou nabídku k odprodeji nemovitosti. Na vyjádření budou mít šest měsíců. Dalších šedesát dní budou mít na podpis kupní smlouvy. Do třiceti dnů od podpisu musí být uhrazena kupní cena. „V případě, že nebudou nájemníci nabídku akceptovat, bude byt nabídnut jinému zájemci. Ovšem za cenu, která již nebude zvýhodněná,“ doplňuje starosta Jiří Svoboda.

Markéta Hartlová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.