Trestní příkaz je běžný standard

RAKOVNÍK (bed). V minulém čísle jsme informovali o případu vedoucího odboru dopravy Františka Fröhlicha, který byl rozhodnut tzv. trestním příkazem. Předseda Okresního soudu v Rakovníku Marcel Lehečka poukázal na to, že nepřesnou citací jeho výroku došlo ke zkreslení podstaty tohoto rozhodnutí.

Podle předsedy soudu se jedná o zcela standardní a běžný postup vyplývající z trestního řádu. V řízení o trestných činech, u nichž horní hranice trestní sazby u trestu odnětí svobody nepřevyšuje pět let, lze takovéto rozhodnutí učinit, pokud má věc vyřizující samosoudce za to, že skutkový stav ve věci je dostatečně prokázán. Trestním příkazem je pak možno obviněnému uložit trest odnětí svobody do jednoho roku s podmíněným odkladem jeho výkonu, trest domácího vězení do jednoho roku, trest obecně prospěšných prací, trest zákazu činnosti do pěti let, peněžitý trest, trest propadnutí věci, trest vyhoštění do pěti let, trest zákazu pobytu do pěti let a trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce do pěti let.

Proti vydanému trestnímu příkazu může státní zástupce a obviněný podat do osmi dnů ode dne jeho doručení odpor. Pokud je odpor podán včas a oprávněnou osobou, trestní příkaz se ruší a ve věci bude nařízeno hlavní líčení. Jinak se trestní příkaz stane pravomocným a vykonatelným a má povahu odsuzujícího rozsudku.

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.