Město může získat náhradu jen za škody z posledních tří let

Kauza lesy skončí vyrovnáním

JESENICE. Zdlouhavý spor kvůli městským lesům, který je jedním z ožehavých témat v Jesenici, se zřejmě chýlí ke konci. Město nyní jedná s Lesy ČR o vyplacení náhrady za škodu, kterou mu způsobily tím, že těžily dřevo na jeho pozemcích. I když se hovořilo o milionových škodách, vyplacena by měla být částka jen v řádech statisíců.

„Bohužel nemůžeme získat náhradu za škody, které vznikly před více než třemi lety. Tedy v době, kdy se odehrávaly největší těžby,“ vysvětluje starosta Jesenice Jiří Svoboda. Přitom se celý problém týká období jednoho desetiletí. Hlavní roli v něm hrají lesní pozemky, které město získalo po revoluci jako majetek obcí, jež se staly místními částmi Jesenice. Na nich ovšem deset let neoprávněně hospodařily Lesy ČR a město nemělo z těžby dřeva žádný zisk.

Tuto kauzu řešil i soud, který nakonec rozhodl, že vlastníkem lesů je město Jesenice. Ovšem po dobu, co bylo na pozemky zapsáno duplicitní vlastnictví a tudíž s nimi žádná ze stran nesměla nijak nakládat, na nich Lesy ČR nadále těžily. Kvůli vymáhání škody panovaly v minulém volebním období mezi zastupiteli velké rozpory. Opozice vyčítala vedení laxní přístup při vymáhání škody. Město i Lesy ČR si nakonec nechaly zpracovat znalecké posudky, které určily výši škody. Výsledky se ale výrazně lišily. Rázný krok v celé věci podniklo až současné zastupitelstvo.

„Hrozilo promlčení, což by znamenalo, že nezískáme ani náhradu za poslední tři roky. Proto jsme v prosinci podali na Lesy ČR za neoprávněnou těžbu žalobu,“ říká starosta. K soudu se ale tato kauza zřejmě nedostane. Lesy ČR totiž město zkontaktovaly s tím, že jsou ochotny jednat o mimosoudním vyrovnání. „V tuto chvíli máme předjednanou dohodu o narovnání škody. Částka, o které jednáme, je někde mezi oběma posudky. Pokud zastupitelstvo na své blížící se schůzi dohodu schválí, bude smlouva podepsána a peníze vyplaceny. Tím by měl být celý spor definitivně uzavřen,“ vysvětluje Jiří Svoboda.

Nezávisle na městě bylo loni kvůli lesům podáno i trestní oznámení. Podal ho Martin Šmíd z důvodu, aby bylo prověřeno několik pochybení, k nimž v souvislosti s lesy došlo. „Tím základním bylo, že město vědělo, že získalo lesní pozemky, bylo zapsané na listu vlastnictví jako majitel a přesto je nikdy nepřevzalo. Město mělo povinnost lesy převzít, ocenit je a účtovat. Povinnost ale nesplnilo, dvanáct let nevědělo, co všechno má a kde, a výsledek byl, že na pozemcích těžil někdo jiný,“ vysvětlil Martin Šmíd jeden z důvodů, proč trestní oznámení podal.

Kdo v celé věci v roce 1998 pochybil, ale zřejmě vyřešeno nebude. Po prošetření podání policie úkony trestního řízení nezahájila a uložila věc do archivu bez dalšího opatření. Přestože se poté Martin Šmíd obrátil na krajské státní zastupitelství s podnětem k prozkoumání postupu státního zástupce, v čemž mu bylo vyhověno a postup policejního orgánu je znovu přezkoumáván, nezdá se, že by se věc někdy před soud skutečně dostala.

Markéta Hartlová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.