Uznal chybu, odstupuje

V minulém čísle týdeníku Raport byl uveřejněn článek s názvem „Láska zastupuje Fröhlicha“. V rámci tohoto článku bylo citováno mé vyjádření, že nevidím žádný konflikt v tom, že jako advokát jsem činný v trestní obhajobě ve věci zaměstnanců odboru dopravy. Bohužel jsem se při tomto svém vyjádření mýlil. Měl jsem za to, že Transparency v kauze paní Titzlové byla v Rakovníku činná toliko organizováním veřejné debaty a poskytnutím právní pomoci paní Titzlové při jejím civilně právním sporu s městem. Po vydání předmětného článku jsem však byl upozorněn advokátem Transparency, že Transparency též podala trestní oznámení na osoby, jimž poskytuji právní pomoc jako advokát. Za této situace je můj postup při převzetí trestně právní obhajoby nesprávný a právem vzbuzující nedůvěru. Je mojí chybou, že jsem si dostatečně neověřil roli Transparency v celé kauze před tím, než jsem jako advokát převzal zastupování.

S klienty jsem po vzájemné dohodě ukončil právní zastupování v této věci.

Zároveň jsem se rozhodl odstoupit z postu předsedy komise pro transparentnost. Předseda komise má rozhodující pravomoci a vliv na její chod a rozhodování. A v důsledků své výše uvedené chyby nyní z hlediska důvěryhodnosti nesplňuji požadavky na takovou osobu kladené.

Jako řadový člen komise budu působit nadále, ale toliko do doby, než dokončím práce na návrhu zavedení všech transparentních prvků do chodu úřadu a samosprávy a návrhu nové koncepce a pravidel fungování městské policie. Předpokládám, že poslední z připravovaných opatření bude předloženo radě města nejpozději do konce tohoto kalendářního roku.

Václav Láska

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.