Místo ředitele mu nabídli,

když se loučil

Foto

 

RAKOVNÍK. V minulém čísle jsme informovali o nečekaném odvolání ředitelky Domova Na Zátiší, o němž rozhodla krajská rada 20. prosince. Ivana Friebertová-Skalková se o svém „konci“ dočetla zcela náhodou v zápise krajské rady. Nikdo z nadřízených ředitelce podle jejích slov nikdy nic nevytkl a všechny úkoly si plnila. Přesto byla odvolána z hodiny na hodinu a hned první pracovní den v novém roce přijel do domova Pavel Jenšovský, kterého kraj pověřil řízením do vyhlášení výběrového řízení. Protože postup kraje budí určité pochybnosti, požádali jsme Pavla Jenšovského o vysvětlení. Připomínáme, že pověřený ředitel je bývalým náměstkem krajského ředitelství policie a se sociálními službami nemá tudíž žádné zkušenosti.

Můžete nám přiblížit svoji kariéru?

Narodil jsem se v roce 1961. Shodou okolností jsem do Domova Na Zátiší nastoupil v den svých padesátých narozenin. Vystudoval jsem právnickou fakultu a pracoval jsem nejprve u soudu, pak tři roky jako právník OÚNZ v Benešově. Poté jsem odešel k policii, kde jsem strávil 22 let. A vloni na podzim jsem se rozhodl skončit.

Jaké důvody mohou vést k odchodu z pozice náměstka krajského policejního ředitelství?

Nechtělo se mi lhát veřejnosti. Nikdo totiž veřejnosti neřekl, že jakmile bude rozpočet policie v oblasti běžných výdajů takový, jaký jsme zatím viděli v návrzích, dojde k omezení rozsahu i kvality služeb. Já jsem 22 let policii budoval a tohoto jsem se nechtěl zúčastnit.

Takže jste skončil už na podzim?

V září jsem dal výpověď, výpovědní lhůta mi uplynula koncem listopadu.

Jak jste se dozvěděl, že v rakovnickém domově seniorů bude volné místo?

Když jsem se loučil na krajském úřadě, protože tam byla celá řada našich partnerů, dostal jsem nabídku. Že si mám promyslet, zda bych vzal místo v krajské příspěvkové organizaci. Na začátku jsme nemluvili o tom, jaké místo to bude. Pak jsem se v průběhu času dozvěděl, že to bude tady. Tak jsem řekl, že samozřejmě ano, protože budu doma. Jedenáct let dojíždět do Prahy bylo strašné.

Teď jste ale pouze pověřen řízením, výběrové řízení teprve proběhne, takže nemáte to ještě úplně jisté. Nebo ano?

O podrobnostech výběrové řízení zatím nic nevím. Přicházel jsem s tím, a to mě hlavně zaujalo, že se bude přestavovat budova bývalého internátu střední zemědělské školy. A to je pro mě výzva. Budování několikapodlažní budovy pro potřeby sociálních služeb, to se mi líbí.

Znáte už nějaké podrobnosti?

Projekt se teprve připravuje. Měl by zde vzniknout dům sociálních služeb a denní stacionář. Aby lidé měli přes den kvalitní sociální péči. Dále tu má být výdejna léků, zubní pohotovost a další služby pro nás i veřejnost. Rehabilitace, masáže. V tomhle duchu by měla být využita celková kapacita objektu. Internát má v tuto chvíli 115 lůžek. Kapacita Domova Na Zátiší je kolem 40 klientů. Do nového objektu by se mohl umístit i dvojnásobek.

A bude taková poptávka?

Nyní máme asi 27 přihlášek. Podobně v Kolešovicích, Unhošti a okolí, takže kapacita se velmi snadno naplní.

V jakém časovém horizontu by měl objekt začít sloužit novému účelu?

V řádu dvou let. Pokoje mají nyní parametry pro studenty. Musí dostat zázemí a parametry odpovídající starým lidem. Koupelny se zdvihem, výtah a podobně.

Jste nějak spřízněn se sociální demokracií?

Jako policista jsem nemohl být spřízněn s žádnou politickou stranou.

A nyní jako civilní osoba?

Do budoucna nemůžu vyloučit angažovanost v jakékoliv straně. Ale mohu říci, že vzhledem k tomu, co se děje ve společnosti, je mi sociální demokracie nejbližší. Ale zatím jsem stále ještě nestraník.

Pavel Sklenička

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.