Výukou děti provází loutka, spousta písniček a obrázků

Angličtinu učí už v první třídě

JESENICE. Od začátku letošního školního roku se v jesenické základní škole vyučuje angličtina už od první třídy. A to díky výukovému programu Super-Nature, jehož zavedení do škol spolufinancuje Evropský sociální fond a státní rozpočet.

„Zatím je to pilotní projekt, proto ve Středočeském kraji funguje jen na třinácti základních školách, které se podílely na jeho přípravě jako partneři,“ říká ředitelka ZŠ Jesenice Danuše Vopatová s tím, že na Rakovnicku je to ještě 1. ZŠ Rakovník. Super-Nature je projekt pro prvňáky a druháky, protože je to věková skupina, která se teprve učí číst a psát, je zaměřený na mluvenou angličtinu. Při absolvování jednoho kurzu by děti měly získat slovní zásobu více než 500 slov. Slova se učí díky obrázkům nebo poslechu.

„Výukou provází loutka, kamarádka Chloe, na kterou se děti vždycky těší. Učíme se prožitkem, tedy pomocí různých her, tanečků, písniček, příběhů a poslechem CD. Projekt je hodně zaměřený na upevňování vztahu dítěte k přírodě a ekologii, takže témata výuky se týkají především přírody, což se dá dobře využít pro prolínání s ostatními předměty,“ říká učitelka prvňáků Jana Doležalová.

Všechny děje z příběhů, obrázkové obsahy písní a obrázky nových slovíček mají učitelky k dispozici na velkých kartách, které používají při všech činnostech. „Pracuje se s nimi moc dobře. Navíc každý žák dostal výukový set, který obsahuje učebnici, sešit a CD. V učebnici jsou i samolepky, které si žáci vlepují do obrázků, materiály na stříhání a lepení a obrázky k vybarvení podle pokynů. Asi nejvíc se děti při hodině těší na písničky, jejichž obsah znázorňují pohybem a zvedají karty s obrázky. Často využíváme interaktivní tabuli, kde hrajeme hry na procvičování slovíček, například pexeso, nebo třídíme obrázky do skupin,“ popisuje průběh výuky Jana Doležalová, podle níž dělají děti veliké pokroky a dobře reagují na výzvy a otázky pokládané v angličitně. Po pár měsících praxe je ze Super-Nature nadšená a chválí, jak byl dobře připraven.

Spokojená je i Miroslava Peterová, která touto metodou učí nejen ve druhé třídě. „Velmi mě zaujala, takže se snažím ji využívat i v ostatních hodinách anglického jazyka. Žáci pak mnohem lépe reagují a odpoutávají se od naučených frází. Jejich komunikace je mnohem přirozenější. Hodiny jsou aktivní, děti se do výuky více zapojují a slovní zásoba se neustále opakuje, aniž by byly zatěžovány čtením a psaním,“ vysvětluje hlavní klady Miroslava Peterová.

Projekt ale má i svá negativa. „Metoda je velmi časově náročná na přípravu učitele a výrobu pomůcek. A úspěch dětí je závislý na domácí přípravě,“ říká učitelka. Je tedy nutné, aby byli aktivní i rodiče školáků. Aby s nimi pracovali s výukovými materiály a pouštěli jim doma výukové CD, protože poslechem textu si děti jazyk nejlépe zažijí a vytvoří si přirozený smysl a cit pro stavbu anglické věty.

„To jsou ale jediná negativa. Jinak je styl výuky, který je založený pouze na poslechu a mluvě a doplněný o práci s obrázky, loutkami či písněmi, velmi dobrý. Děti silně motivuje, aby své výkony zlepšovaly,“ uzavírá Miroslava Peterová.

Markéta Hartlová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.