Voda v potoce se po opravě zlepší

RAKOVNÍK. V předminulém čísle jsme informovali o probíhajících opravách koryta a břehů Rakovnického potoka v úseku od plynárny k ústí Lišanského potoka. „Práce na říčním kilometru 18,1 až 19,3 jsou prováděny v rámci plánované údržby potoka. Tento úsek jsme vybrali proto, že byl na území města Rakovníka nejhorší. Šířka dna tam nebyla konstantní, dlažby byly potrhané, úsek působil spíš jako bazén než jako tok. Hlavně v horkých měsících zde byla voda špatně provzdušňována, protože provizorní dřevěné plůtky již neplnily svoji funkci,“ říká Ludvík Polya, úsekový technik provozního střediska Beroun státního podniku Povodí Vltavy, závod Berounka.

Podle jeho slov nebyly zcela v pořádku ani břehy potoka a při případné velké vodě hrozilo jejich sesunutí do koryta. Proto budou zpevněny v délce 800 metrů lomovým kamenem dovezeným ze Zbečna. Vybagrovaná zemina bude doplněna nazpátek, v některých místech bude použita k zarovnání koryta potoka. Nakonec dojde k zatravnění, aby mohly být břehy i nadále sekány. „Z koryta potoka budou odstraněny nánosy a provizorní dřevěné plůtky. Místo nich bude postaveno 17 stabilizačních prahů, takže dojde k lepšímu provzdušňování vody. Při velkých teplotách by tu už neměly plavat ryby břichy vzhůru. U soutoku s Lišanským potokem budou také ubourány zbytky železobetonových pilířů z profilu toku,“ vysvětluje Ludvík Polya. Investice si vyžádá celkové náklady 3,2 milionu korun. Na základě výběrového řízení ji realizuje pražská firma Czech Canada.

Oprava koryta a břehů Rakovnického potoka není zdaleka poslední investicí, kterou Povodí Vltavy, závod Berounka chystá. „Vše je odvislé od peněz. Máme připravenou akci na úpravu břehové vegetace. Rádi bychom ji provedli zejména nad Rakovníkem směrem k Senomatům, aby v případě velké vody nedošlo ke škodám ve městě. S prohlubováním koryta nebo regulací potoka na dolním toku nepočítáme. To je vzhledem k tomu, že zde potok protéká CHKO Křivoklátsko, složité, navíc velmi nákladné,“ dodal Ludvík Polya.

Tomáš Bednařík

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.