Foto

Baruščina chaloupka, jeden z obrazů Josefa Jaroslava Krále, který také najdeme v kalendáři.

Po několika letech nevytvořila kalendář města Amfora

Rakovník očima malířů

RAKOVNÍK. Letos opět vydalo město Rakovník vedle nástěnného kalendáře i kalendář stolní. Po mnoha letech, kdy byl Rakovník různými formami představován očima členů fotoklubu Amfora, jsou letos oba kalendáře dílem malířů.

Měsíční, s dvanácti pohledy na město, vytvořil akademický malíř Václav Zoubek a týdenní stolní kalendář je souborem padesáti prací výtvarníků současných i minulých. „Kalendáře vznikaly téměř souběžně,“ říká Václav Zoubek. „Je zajímavé pozorovat, jak měl každý výtvarník jiné motivy a vytrvale na nich pracoval. Seznámíme se například s téměř neznámým autorem Ballingem, který tvořil v posledním desetiletí devatenáctého století, a u něhož ani nevíme, jaké měl křestní jméno.“

V kalendáři na rok 2011 můžeme Rakovník vnímat očima těch, kteří mají dar vidět a viděné přenést na plátno. Díky již zmíněnému časovému rozložení autorů máme jedinečnou příležitost poznávat nejen momentální atmosféru města, ale můžeme na sebe nechat dýchnout i trochu historie. (Originály historických obrazů jsou v majetku Rabasovy galerie, obrazy současných autorů jsou ze soukromých sbírek.)

A koho v kalendáři najdeme? Již jsme zmiňovali A. Ballinga, o němž nejsou k dispozici žádné údaje. K současným autorům patří Dalibor Blažek, malíř a výtvarný experimentátor, který překvapí zajímavými a neotřelými pohledy na známé rakovnické památky. František Jakub, malíř, absolvent AVU v Praze, jenž tvořil v duchu art déca, a byl členem jednoty výtvarných umělců. „V Rakovníku dělal několik věcí a jeho zajímavě zachycenou Vysokou bránu jsem našel u vetešníka,“ dodává Václav Zoubek.

Nemůže chybět Josef Jaroslav Král, malíř a kreslíř, absolvent pražské AVU. Východiskem jeho tvorby byla francouzská impresionistická a symbolistická malba. Vytvořil řadu dokumentárních kreseb z cest po Evropě, ale i z Prahy a rodného města. Tento Mařákův žák potěší nejen skvělou atmosférou svých obrazů, ale díky němu se můžeme vydat do mnohých rakovnických zákoutí. A pochopitelně sochař, malíř a rakovnický rodák Miroslav Pangrác, jenž navazuje na tradici české figurální plastiky. I když je především realistickým sochařem, jeho malířská práce je nezanedbatelná. Možná vás překvapí množství a rozmanitost jeho prací, které jsou nepřehlédnutelné už jen svou typickou barevností.

Z dalších soudobých autorů představuje kalendář až fotograficky přesné práce Romana Skleničky, mystická zákoutí Miloše Švarce a v neposlední řadě díla akademického malíře Václava Zoubka. Do starého Rakovníka nás zavedou již nežijící Jan Renner (spisovatel, archivář, historik), Vojtěch Tittelbach (malíř, grafik, zasloužilý umělec) a Vladimír Vácha (malíř, keramik, krajinář a malíř zátiší). Jmen a zajímavých obrazů nespočet, škoda jen, že se občas nepodařilo autory více prostřídat a zvláště Pangrácovy či Zoubkovy obrazy následují několik týdnů za sebou.

Lenka Pelcová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.