Ordinaci lékařce neprodali

RAKOVNÍK. Ani napotřetí se zastupitelé neshodli, jak naložit s domkem čp. 488 v Kuštově ulici. Ordinace dětské lékařky Marie Rybové tak zůstává i nadále v majetku města a o jejím dalším osudu bude rozhodovat až nově zvolené zastupitelstvo. Za zachování dětské ordinace v Kuštově ulici se zasazuje také petice, kterou podepsalo 93 lidí.

Marie Rybová provozuje pediatrickou praxi v Kuštově ulici přibližně 30 let. Na rozdíl od jejích kolegů jí ale v 90. letech nebyla dána možnost koupit objekt v rámci tzv. malé privatizace. Ordinace je tak stále v majetku města a lékařka platí tržní nájemné. Vzhledem k tomu, že město přistupuje k údržbě objektu velmi „zdrženlivě“, projevila lékařka v loňském roce zájem o odkoupení. „Chtěla bych do objektu sama investovat, ale protože jsem v nájmu, nemohu. Proto jsem požádala o odkoupení s tím, že jsem schopna garantovat zachování ordinace po dobu deseti let,“ vysvětlovala lékařka. Za objekt nabídla 850 tisíc a smluvní pokutu 550 tisíc, pokud by v průběhu deseti let ordinace v objektu zanikla. Protože sama lékařka je již v důchodovém věku, snaží se za sebe získat náhradu. V pátek tak ve středisku ordinuje doktorka Dosedělová z Kladna. Městské zastupitelstvo pověřilo pracovní skupinu ve složení Nejdl, Švácha a Jirátko, aby domluvili další postup. „ Ordinaci chceme zachovat, petice je proto nadbytečná, neboť nikdo tu neplánuje něco jiného. Ale dáváme ke zvážení, jestli by nebylo lepší pokračovat v nájmu, a pokud jsou výhrady ke stavu objektu, proč by město nemohlo dát něco do opravy,“ navrhoval Jirátko. Zastupitelstvo projednalo i případný prodej s předkupním právem nebo smluvní pokutou, ale podporu nezískala ani jedna z možností. „Ani jeden z návrhů nebyl přijat. Doporučuji věc předložit na program ustanovujícího zastupitelstva,“ řekl po hlasování starosta Zdeněk Nejdl.

Pavel Sklenička

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.