Z původní sochy se dochovaly jen hlavy a spodní díl nohou

Po letech ve stodole opět dominantou

LHOTA POD DŽBÁNEM. Náves ve Lhotě pod Džbánem působila od doby, kdy zde byla před několika lety srovnána se zemí kaplička, neúplně. Nyní už malebné návsi s rybníkem a vzrostlými stromy nic nechybí. Obec Mutějovice, pod niž Lhota patří, alespoň částečně napravila chybu svých předchůdců, kteří dali svolení k demolici kapličky, a umístila na její místo novou dominantu. Zrestaurovanou sochu Panny Marie s Jezulátkem. Slavnostně odhalena a požehnána byla v sobotu 11. září, tedy den před svátkem Marie.

„Nebyl to záměr, termín jsme vybrali podle toho, jak nám restaurátor sochu dovezl. Je jen hezká náhoda, že to vyšlo přesně den před svátkem,“ říká starosta Martin Pinka. Protože předpokládal, že bude slavnostní odhalení jen malou komorní akcí, zájem lidí ho velmi překvapil. U sochy se v sobotu odpoledne sešlo kolem sedmdesáti lidí. Nejen ze Lhoty, ale i Mutějovic. Mutějovičtí využili možnosti dopravy, kterou obec zajistila.

Ze kterého roku socha pochází a kdo byl jejím donátorem, se sice neví, ale vzhledem k tomu, že původně stávala při cestě do Ročova, se dá předpokládat, že má její existence spojitost s ročovským klášterem. Jeho kostel je rovněž zasvěcen Panně Marii. U sochy se tedy zřejmě zastavovali poutníci při cestě na ročovskou pouť. Socha Panny Marie má velmi zajímavou novodobou historii.

Před několika desítkami let ji kdosi z jejího podstavce srazil. Rozbitou na několik kousků ji našel Václav Hauptvogel ze Lhoty pod Džbánem, který měl v její blízkosti pole. Díly, které u podstavce ležely (hlavy Marie a Ježíška a spodní část nohou), naložil a odvezl do stodoly. Díky tomu se podařilo alespoň část sochy zachránit. Podstavec zůstal na původním místě.

V roce 2008 začala obec usilovat o obnovu podstavce, tehdy také zjistila, že se na statku rodiny Obrazových (Vladimíra Obrazová je dcera Václava Hauptvogla) dochovalo několik dílů původní sochy. Proto se rozhodla požádat o dotaci na obnovu drobné památky, aby bylo dílo opět kompletní. „Chtěli jsme získat peníze na obnovu sochy i podstavce, což se nepodařilo. V první fázi jsme tedy požádali jen o dotaci na podstavec. Od Středočeského kraje jsme získali 30 tisíc korun, finanční spoluúčast obce byla 17 600 korun. Poté byl vypsán Místní akční skupinou Rakovnicko další dotační program. Z něj jsme na zrestaurování sochy obdrželi 130 842 korun. Obec doplatila 26 169 korun,“ přibližuje Martin Pinka. Než si však stihl restaurátor Jiří Fiala odvézt podstavec do dílny, zmizel. Jeho zloděje se bohužel vypátrat nepodařilo. Proto musel být vyroben nový podstavec.

Původní umístění sochy je odlehlé, a tak se obec nakonec rozhodla, že památku přemístí jinam, kde bude více na očích a nebude hrozit, že znovu zmizí. „Jako nejvhodnější nám přišla náves. Vybrali jsme místo, kde stávala kaplička. Nejen proto, že ji alespoň částečně nahradíme jinou památkou, ale také z důvodu, že je to obecní pozemek,“ říká starosta Martin Pinka.

Sochu slavnostně odhalil a poté požehnal rakovnický farář Vojtěch Novák, který spravuje také mutějovickou farnost. „Mariánská úcta je skutečně zvláštní jev křesťanství. Polovina všech kostelů a kaplí, které na světě existují, jsou zasvěceny právě Panně Marii,“ uvedl mimo jiné Vojtěch Novák.

Markéta Hartlová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.