Pokuta do rozpočtu!

NOVÉ STRAŠECÍ. Koncem srpna jsme vás v článku Pokutu by dali na povodně seznámili s inovací ohledně využití pokuty, s níž přišel Jaroslav Šustek, jednatel strašecké společnosti Efekta – PM s.r.o. Tato společnost obdržela třicetitisícovou pokutu od města za to, že začala stavět dříve, než získala stavební povolení. Její jednatel ve své inovaci navrhl využití pokuty na povodně v severních Čechách.

Podle vyjádření města Nové Strašecí nabylo rozhodnutí odboru výstavby o pokutě právní moci již 9. července 2008 a její splatnost byla patnáct dnů. Dosud však uhrazena není. „Zákon neumožňuje, aby byla pokuta uhrazena formou daru či věcného daru,“ objasňuje starosta Pavel Vaic.

„Je příjmem do rozpočtu města. Použití rozpočtových prostředků je schvalováno zastupitelstvem a není dost dobře možné, aby rada nebo zastupitelstvo rozhodly o zvláštním použití této částky, když dosud nebyla do rozpočtu uhrazena. Z následného vyjádření vyplývá, že město již letos poskytlo na pomoc při odstraňování následků povodní dar ve výši padesát tisíc. Starosta se dále důrazně ohrazuje proti tvrzení Jaroslava Šusteka, že prostředky z jeho dosud neuhrazené pokuty skončí v nenasytném kolotoči platů přebujelé administrativy.

„Pokud má pan Šustek na mysli administrativu na městském úřadě v Novém Strašecí, musím konstatovat, že odbor výstavby pracuje již delší dobu s podstavem pracovníků. Přesto byla jeho žádost vyřízena v zákonné lhůtě. I žádost o stavební povolení, kterou společnost Efekta – PM, s.r.o. podala 19. května 2008, byla včas vyřízena. Stavební povolení bylo vydáno 27. června 2008, a ne po třech měsících, jak uvedl pan Šustek v článku Pokutu by dali na povodně.“

Lenka Pelcová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.