Zůstane pouze sedm lip

NOVÉ STRAŠECÍ. Poté, co městský úřad obdržel rozhodnutí České inspekce životního prostředí (ČIŽP), které zakazuje pokácet sedm lip na Komenského náměstí (3 stromy před budovou MěÚ a 4 stromy před budovou gymnázia do doby zhoršení jejich zdravotního stavu), zabývalo se opětovně zastupitelstvo rekonstrukcí náměstí.

„Inspekce uznala důvody rekonstrukce náměstí a rozhodla, že zachování sedmi jedinců rostoucích při rozích náměstí bude minimálně kolidovat s navrženou stavbou,“ uvádí starosta města Pavel Vaic. V případě ostatních stromů však rozhodla rozdílně od posudku Agentury ochrany přírody a krajiny, který doporučil většinu stromů zachovat. „Myšlenka revitalizace nebyla vyvolána zdravotním stavem stromů na náměstí, ale jeho celkovou podobou a uspořádáním. To s sebou nese nutnost výsadby nových stromů, a to dokonce v hustším a četnějším uspořádání než dnes. Úprava zeleně na náměstí je pouze součástí revitalizace, ne motivem.“

Rozhodnutím ČIŽP však nelze čekat na samotnou revitalizaci či na vyhlášení dotačního titulu. „Město má k dispozici závazný soudní znalecký posudek, podle kterého je s ohledem na rozhodnutí ČIŽP navrženo ke kácení 19 stromů. Dostali jsme se tak díky snaze zachránit stávající lípy do opačné situace. V případě jakékoliv nehody způsobené stromem, který je posudkem doporučen ke kácení, ponese za to město a jeho představitelé plnou odpovědnost,“ uvádí starosta Pavel Vaic.

Podle jednatele technických služeb Štefana Podhorce je podstatné v případě revitalizace náměstí za evropské peníze nechat jen ty lípy, které zůstat musí. „Náměstí má sloužit ke shromažďování lidí. V tom nám nyní brání diagonála. Pokud bude hotový projekt, můžeme začít sami s drobnými opravami v přilehlých ulicích.“

Lenka Pelcová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.