Transparency international probrala i obecní témata

Co zajímalo „obyčejné“ lidi?

RAKOVNÍK. Před časem zavítali do Rakovníka zástupci nevládní organizace Transparency international, jejímž cílem je boj proti korupci a prosazování změn na nejrůznějších úrovních veřejného života. Přestože byla valná část večera věnována kauze Titzlová, část doby patřila i dotazům několika „obyčejných“ občanů.

Většina mimorakovnických dotazů směřovala k fungování obcí. Jednoho z tazatelů zajímalo, zda stačí, když jsou výběrová řízení zveřejněna pouze na internetu. „U nás proběhlo řízení na matrikářku, na nástěnku ho nevyvěsili, pouze na web. Přihlásila se dcera místostarosty a byla vybrána. Není to střet zájmů?“ Podle vyjádření zástupců TIC nemusí ani v tomto případě jít o protizákonné jednání či špatný úmysl, ale nečitelné věci lidé pochopitelně vnímají negativně.

I limity na zveřejnění výběrových řízení by podle nich měly být úměrné velikosti obcí. „Nám je vyčítáno, že zakázky nevyhrávají domácí firmy, ale my nemůžeme někoho zvýhodnit,“ zapojil se starosta Zdeněk Nejdl a právník TIC s ním souhlasí: „Veřejné zakázky nejsou prostředkem sociální politiky. Podpora místních podnikatelů je možná, ale spíše vytvářením infrastruktury apod.“

Další část debaty se týkala zápisů ze zastupitelstva a toho, zda musí být zveřejněny na internetu. „Není to povinnost, ale doporučovaná praxe. Na vyžádání by vám měla být informace poskytnuta. Pokud by byl zákon striktně dodržován, poté, co si občan určitou informaci vyžádá, by měla být pověšena na internet. Ale toto ustanovení se tak striktně nedodržuje a neexistuje žádný postih, když se tak neučiní,“ objasnil Petr Jansa, vedoucí právní poradny.

Probráno bylo i pracovní právo, které u nás chrání hlavně zaměstnance. „Ochrana pracujících je u nás široká, ale trvá dlouho, než se jí zaměstnanec domůže. V konečném důsledku je i toto mínus pro zaměstnavatele, protože pak musí doplácet ušlou mzdu za dlouhou dobu,“ dodala právnička TIC.

Závěr debaty se pak nesl v duchu otázek vymahatelnosti práva, přestupkových řízení, roční lhůty k jejich vyřízení a její obcházení. Podle tajemnice Holkové by této agendě prospělo zjednodušení formální stránky celého procesu. „Příkaz k přestupkovému řízení je několikastránkový a obsahuje odůvodnění včetně pouček. Trestní příkaz je na stránku a čtvrt a odůvodnění žádné. Z našeho pohledu je přestupek nadhodnocen nad trestné činy,“ přidal vlastní zkušenost vedoucí odboru dopravy František Fröhlich.

Lenka Pelcová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.