Na pozemcích těžil někdo jiný. Je viníkem rada, nebo katastr?

Trestní oznámení kvůli lesům

JESENICE. Okresní státní zastupitelství uzavřelo jedno trestní oznámení podané na bývalého starostu Jesenice Petra Sunkovského (viz str. 1) a začíná prošetřovat další. I to podal Martin Šmíd z Jesenice. Tentokráte se týká druhého ožehavého tématu, o němž se v Jesenici při jednáních zastupitelstva pravidelně debatuje – městských lesů. Tedy té části lesů, které město získalo po revoluci jako majetek obcí, jež se staly místními částmi Jesenice. Na těchto lesích deset let neoprávněně hospodařily Lesy ČR a město nemělo z těžby žádný zisk. Tuto kauzu už řešil soud. Na předmětné lesní pozemky bylo totiž na katastru nemovitostí zapsáno duplicitní vlastnictví. Žaloba na určení vlastnictví skončila pro město úspěšně. Soud loni s konečnou platností rozhodl, že pozemky patří Jesenici.

„Kolem těchto městských lesů je hned několik pochybení. Trestní oznámení jsme podal z důvodu, aby se některé machinace prošetřily. Tím základním pochybením bylo, že město vědělo, že získalo lesní pozemky, bylo zapsané na listu vlastnictví jako majitel a přesto je nikdy nepřevzalo. O zápis lesů do majetku města začala po revoluci usilovat tehdejší starostka paní Štefánková. Pak se stal starostou pan Sunkovský a už se to nedotáhlo do konce. Město mělo povinnost lesy převzít, ocenit je a účtovat. Povinnost ale nesplnilo, dvanáct let nevědělo, co všechno má a kde, a výsledek byl, že na pozemcích těžil někdo jiný,“ vysvětluje Martin Šmíd a dodává, že odpovědnost nese nejen starosta, ale i celá rada. To je jedna z věcí, které by nyní mělo státní zastupitelství prověřit.

„Není pravda, že bych se o lesy nestaral. Pokud vám katastr nedá při inventuře výpisy, že máte pozemky v majetku, tak o nich nemůžete vědět. Dozvěděli jsme se o nich až v roce 2007, kdy nás upozornil lesní hospodář, který si zřejmě vyžádal nově všechny výpisy. Teprve poté nám katastr sdělil, že máme majetek ještě na dalších listech vlastnictví. Prověřoval jsem si inventuru k 31. 12. 2006 a tam tyto lesy opravdu vůbec nejsou. Těžko mě někdo může vinit z toho, že jsem se nestaral o lesy, když jsem o nich nevěděl,“ říká Petr Sunkovský a doplňuje, že rovněž zvažuje, že bude řešit tuto záležitost právní cestou: „Budu konzultovat s právníky, zda zažalovat katastrální úřad kvůli tomu, že nám informaci o lesích nedal. Je jednoznačně pochybení, pokud si u úřadu zažádáme o výpis majetku obce a dostaneme ho neúplný.“

Martin Šmíd dále upozorňuje na to, že zápis duplicitního vlastnictví byl nezákonný. V tomto případě by měla být chyba na straně pracovníků katastrálního úřadu, kteří zápis provedli. „Zápis byl proveden i přesto, že nebyl předložen žádný dokument, ze kterého by vyplývalo, že mají Lesy ČR na majetek vlastnické právo. Navíc po dobu, kdy bylo zapsáno duplicitní vlastnictví, Lesy ČR na pozemcích stále těžily. Přitom do doby, než je soudem rozhodnuto o vlastníkovi, nesmí obě strany s majetkem nakládat. Pan Sunkovský tvrdil, že byl výnos z těžby uložen do soudní úschovy a ta měla být uvolněna tomu, kdo spor vyhraje. Město ale dosud žádné peníze nevidělo,“ přibližuje další nejasnost Martin Šmíd.

Podle Petra Sunkovského byla soudní úschova skutečně dojednána. „Byla to dohoda, kterou jsme uzavřeli na krajském úřadu, kde jsme se s Lesy ČR sešli. Bylo ujednáno, že se v lesích těžit nebude, pouze se v nich bude provádět nutná údržba, tedy likvidace náletů a kůrovce plus vyžínání, zalesňování a podobně. A tu musejí odsouhlasit oba lesní hospodáři, tedy náš a Lesů ČR. A že v případě těžby půjde výnos na zvláštní účet. To se akceptovalo. Zásahy byly jen drobné na kůrovce, od roku 2007 se v těchto lesích žádná mýtní těžba neprováděla, takže na účtu žádný výnos nebyl,“ dodává Petr Sunkovský.

Markéta Hartlová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.