Sunkovský zákon neporušil

JESENICE. Okresní státní zastupitelství uzavřelo prošetřování postupu při prodeji pozemků ve stavební lokalitě Na Hliništi v Jesenici. Trestní oznámení podané na bývalého starostu a současného místostarostu města Petra Sunkovského bylo odloženo. Podle výsledků šetření se nedopustil ani porušování povinnosti při správě cizího majetku, ani zneužití pravomoci veřejného činitele.

„Vyšlo najevo to, co jsem od začátku tvrdil, že jsem žádný zákon neporušil,“ říká Petr Sunkovský. Co se týče hlavních nesrovnalostí, na něž v trestním oznámení upozornil Martin Šmíd, byly vyhodnoceny jako administrativní chyby. Konkrétně se jednalo o to, že se v usnesení z jednání zastupitelstva objevilo, že budou prodány pozemky o rozloze 1250 m², nikoli 12 500 m². A to, že měly schválené pozemky jiná parcelní čísla než ty, jenž byly nakonec prodány.

„Policie potvrdila, že bylo prodáno 13 parcel o výměře 12 500 m², které zastupitelstvo odsouhlasilo. Jiná čísla měly parcely z důvodu, že došlo k přečíslování při změně geometrického plánu. Důvodem bylo, že se od parcel oddělil dvoumetrový pruh na uložení sítí vedle Wintrovy ulice,“ vysvětluje Petr Sunkovský. Další nesrovnalost objevil Martin Šmíd u doložky při návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Na doložce bylo uvedeno chybné datum, kdy byl prodej pozemků schválen. I to policie vyhodnotila jako administrativní chybu. Tajemnice omylem napsala jiné datum a starosta si toho při podepisování nevšiml.

Poslední obvinění se týkalo nízké kupní ceny parcel. I tím se policie zabývala. „Cena vycházela ze znaleckého posudku a vyšetřovatel rozhodl, že byla určena dobře. Vycházela z toho, že jde o ornou půdu, na níž je plánována výstavba, a především z toho, že investor vybuduje na své náklady veškeré inženýrské sítě, které po realizaci převede do majetku města, a že rovněž zajistí přeložku vodovodu, který vede přes pět parcel. To všechno máme podchyceno ve smlouvě o závazku,“ uzavírá Petr Sunkovský s tím, že sám má v plánu se proti podanému trestnímu oznámení, které ho mediálně poškodilo, bránit. Se svým právníkem zvažuje, zda podá trestní oznámení za křivé obvinění nebo pro poškození dobrého jména.

Markéta Hartlová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.