Zůstanou lípy na náměstí?

NOVÉ STRAŠECÍ. Už vloni jsme vás informovali o dendrologickém posudku, který doporučuje výměnu zeleně na Komenského náměstí. Materiál si nechala vypracovat rada města v obavě, aby nedošlo k tragédii jako ve Zlíně, kde strom zabil chlapce. Nyní město obdrželo stanovisko agentury ochrany přírody. Ta naopak doporučuje stávající lípy na náměstí zachovat.

První posudek měl zhodnotit aktuální stav a perspektivu stromů. Hlavní pozornost byla věnována bezpečnosti, proto byla hodnocena i odolnost proti zlomu a vyvrácení. Zpracovatel posudku Jaroslav Kolařík doporučuje pokácet 22 jedinců, i když za optimální postup považuje kompletní rekonstrukci stromového porostu na náměstí v rámci plánovaných stavebních úprav. Zajímavý je v této souvislosti výsledek výběrového řízení na zpracování žádosti o dotaci na projekt Regenerace veřejné zeleně. Výše zmíněné řízení vyhrála firma Safe trees, jejímž majitelem je Jaroslav Kolařík. Tedy odborník, který zpracoval posudek na lípy a téměř polovinu jich odsoudil ke kácení.

Stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny, které město obdrželo v nedávné době, naopak doporučuje lípy zachovat. „Lipové stromořadí k náměstí historicky patří, proto jeho jednorázovou výměnu nepovažujeme za vhodnou. Při postupné obnově bude zachována kontinuita charakteru prostoru i pobytová vlídnost pro obyvatele. Zdravotní problémy stromů jsou způsobeny především existencí sekundárních korun a připojují se i zhoršené stanovištní podmínky. Převážné většině lip však postačí ošetření. Stromů, které je nutné odstranit, není mnoho. V druhé řadě při horní straně náměstí je k pokácení doporučeno pět z osmi jedinců a jeden strom je třeba porazit před budovou gymnázia.“ K náhradní výsadbě doporučuje vedoucí střediska Pavel Mudra opět lípy.

Lenka Pelcová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.