Za popelnice ušetří pět set tisíc

RAKOVNÍK. Od ledna platí v Rakovníku nová obecně závazná vyhláška o nakládání s odpady. Změnila se i kritéria pro přidělování nádob k jednotlivým nemovitostem. Největší změnou byl přechod na čtrnáctidenní svoz u domů, kde žije pouze jeden nebo dva poplatníci. Podle Ivo Žďánského, vedoucího odboru správy majetku, je cílem sjednocení podmínek pro všechny poplatníky a úspora nákladů.

„Zejména v rodinných domcích, kde bydlel jeden poplatník, byla k dispozici nádoba na 120 litrů týdně, zatímco u čtyřčlenné domácnosti vycházelo na osobu pouze 30 litrů,“ vysvětluje. Produkce komunálního odpadu tak stoupala a nádoby byly často doplňovány i jiným odpadem, jen aby se nesvážely poloprázdné. Současná změna vede k úspoře. „Platíme za nádobu podle typu svozu, a projetí či neprojetí ulicí nemá na cenu vliv. Díky tomu, že začínáme dbát na to, aby měl poplatník za stejné peníze k dispozici stejný objem nádoby, měli bychom spolu s dalšími opatřeními ušetřit půl milionu i víc,“ pokračuje Žďánský. Rozdíl mezi klasickou nádobou u rodinných domků (120 l) při týdenním a čtrnáctidenním svozu je cca čtyři sta korun. Úsporu by měly přinést i výměny dvou stodvacetilitrových nádob (u domů, kde žijí dvě rodiny) za jednu o objemu 240 litrů. V tomto případě se ušetří cca 650 korun. „Budeme snižovat i počet kontejnerů v sídlištích a necháme je vyvážet častěji, čímž se opět sníží cena jednoho svozu,“ vypočítává. Tato opatření jsou do praxe uváděna postupně. Čtrnáctidenní svoz je stanoven na sudé týdny, den svozu zůstává stejný. „Řada lidí nám řekla, že přistavovali popelnice ke svozu, jen když to potřebovali. To je pro mě špatná zpráva, protože město je platilo každý týden. Získané finance můžeme investovat do rozšíření třídění odpadů. Tam, kde byly nádoby přeplňované, jsme je nahradili většími a od 1. dubna jsme ve zkušebním provozu zavedli i kontejnery na bioodpad. V současné době jich je po městě zhruba dvacet jedna. Nejvíc na Vinohradech a Bezděkově a počítáme s dalším rozšiřováním,“ uzavírá Ivo Žďánský.

Lenka Pelcová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.