Pouze chyba, ne záměr

NOVÉ STRAŠECÍ. V minulém vydání Raportu jsme vás informovali o dvojím metru města Nové Strašecí v případě záměru investora vybudovat na katastru obce fotovoltaickou elektrárnu. Vysvětlení celé události nám poskytli starosta města Pavel Vaic s místostarostou Jaroslavem Hlínou.

„Jedna fotovoltaická elektrárna je na katastru obce již vybudována u objektu STK v průmyslové zóně. Další, ke které jsme již projednávali žádost, se týká pozemku u prodejny Spektrum. Ta, které se týkal článek, by měla vyrůst v průmyslové zóně na Čelechovické stráni,“ uvádí místostarosta. „Prostřednictvím odboru investic jsme se vyjadřovali i k záměru SK Viktoria Nové Strašecí vybudovat sportovní areál pro skateboarding s obnovitelným zdrojem elektrické energie. Jedná se o pozemky severně od rychlostní komunikace R6 za čerpací stanicí PHM, kdy odbor investic posuzoval soulad záměru s platným územním plánem.“

Uvedené pozemky lze využít na plochy pro volný čas, sport a rekreaci a část výměry pak má být zelení s funkcí krajinotvornou, veřejnou a rekreační. „K záměru vybudovat zde hřiště nebyly zásadní připomínky. Jako obnovitelný zdroj elektrické energie však byla navržena fotovoltaická elektrárna. Celý areál měl mít výměru 13 611 m2, sama elektrárna pak 11 116m2. Jako sportoviště tedy mělo být využito necelých 19 % celkové výměry areálu. Fotovoltaická elektrárna dále měla být stavěna jako první etapa stavby. Z žádosti tedy vyplývalo, že hlavní stavbou v areálu by nebylo sportoviště, ale tato elektrárna a převažující účel užívání areálu by byl k výrobě elektrické energie. Takovéto využití pozemků schválený územní plán neumožňuje, a proto bylo stanovisko města negativní,“ objasňuje starosta.

„Je pravda, že RM souhlasila se záměrem pronájmu městského pozemku v průmyslové zóně (areál betonárny) pro vybudování fotovoltaické elektrárny. Při zveřejnění záměru došlo k administrativní chybě a místo správného čísla pozemku 1139 bylo chybně uvedeno 1138. Ze všech materiálů však vyplývalo, že se jedná o pozemek mezi rychlostní komunikací a silnicí na Čelechovice, nikoliv o pozemek směrem na R6. Chyba byla odstraněna na posledním jednání zastupitelstva, kde na ni upozornil Ctirad Sáček, nikoliv Miloslav Kinkal, který na tomto jednání nebyl přítomen. V žádném případě nelze hovořit o tom, že by město mělo k různým investorům různé přístupy.“

Lenka Pelcová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.