Jednota chtěla koupit pozemky. Příliš levně, říká obec

Anketa vyvolala jen zlou krev

ŘEVNIČOV. Řevničovská Jednota prochází modernizací, jejíž součástí je i zvětšení prodejní plochy. Původně Jednota zamýšlela, že prodejnu rozšíří do přístavby, kterou postaví ve dvoře. Pozemky se jí ale od obce nepodařilo koupit. Kvůli prodeji nakonec vznikla mezi zastupitelstvem a předsedou spotřebního družstva COOP Jednota Rakovník Petrem Mojžíšem napjatá atmosféra. Mnohým zastupitelům ještě nyní, kdy už se situace poměrně uklidnila, vadí, jak Petr Mojžíš jejich rozhodnutí před občany Řevničova prezentoval.

„Když byla nabídka k odprodeji pozemků zastupitelstvem zamítnuta, napsal pan Mojžíš, já to nazývám pamflet, kterým tu rozlítil hodně lidí. Sám jsem na to do druhého dne zapomněl, ale některým zastupitelům to dodnes leží v žaludku. I na poslední schůzi se o tom diskutovalo. V podstatě bylo zastupitelstvo označeno za viníky toho, že v Řevničově nebude tak moderní prodejna jako v Jesenici, protože odmítlo prodat pozemky u obchoďáku,“ přibližuje starosta Jiří Petráček.

Jednota chtěla koupit jak pozemky dvora potřebné pro přístavbu, tak pozemky pod prodejnou, které jsou rovněž obce. „Obec prodej zamítla. Nejednali jsme o žádné konkrétní částce. Jen jsem pro ilustraci říkal, za kolik například kupujeme pozemky kolem prodejen od státu. Oni měli jako prodávající nadnést nějakou částku, ale k tomu nedošlo,“ říká Petr Mojžíš.

Podle starosty není pravda, že by se nehovořilo o konkrétní částce. Právě kvůli její navrhované výši, která přišla zastupitelům směšná, se na prodeji nedohodli. „Měli jsme k tomu sezení, kterého se pan Mojžíš zúčastnil. O ceně se jednalo. Jako maximální částku navrhl 20 Kč/ m², a to je na pozemky v centru obce opravdu hodně málo. Na pozemky v obci nemáme stanovenu žádnou taxu, protože je neprodáváme. Někteří občané by sice měli o předzahrádky u domů zájem, ale neprodáváme je. Nikdy nevíme, kdy je budeme potřebovat při opravách inženýrských sítí a bylo by pak komplikované domlouvat se s tolika majiteli. Takže cenu pozemků v obci stanovenou nemáme. Rozhodně jsme nechtěli Jednotě kazit její záměry, ale 20 korun přišlo zastupitelstvu opravdu hodně málo,“ přibližuje řevničovský starosta.

Jak už bylo řečeno, zareagovala Jednota výzvou k občanům a anketou. Anketní lístky byly doručeny do všech domácností, na nich mohli občané zaškrtnout, jestli si přejí mít moderní prodejnu. Pokus však skončil tím, že zastupitele rozezlil, jelikož na ně působil jako snaha poštvat proti nim obyvatele, a u občanů vzbudil naprostý nezájem. „Chtěli jsme zastupitelstvo anketou probudit. V anketě jsme lidem vysvětlili, jaký máme záměr a že k němu potřebujeme odkoupit pozemky. Takový nezájem nás překvapil. Ze 700 lístků se jich vrátilo jen kolem třiceti,“ přibližuje Petr Mojžíš.

Dalo by se tedy říci, že anketa způsobila jen zbytečné zlo. Nakonec se totiž podařilo najít řešení i bez prodeje pozemků a přístavby do dvora. Dojde k úpravám v dispozici prodejní plochy a po rekonstrukci kotelny se prodejna rozšíří i do těchto prostor. Rekonstrukce je již v běhu a otevřeno by mělo být opět 12. března. Do té doby funguje náhradní prodej.

Patrová budova obchodního domu byla postavena v 80. letech v Akci Z. V přízemí byly potraviny a bufet, v patře obuv, textil, drogerie a kovo. Budovu postavili místní a po dokončení byla v podstatě za cenu stavebního materiálu převedena Jednotě, která je od té doby jejím vlastníkem a provozovatelem. Právě v tom zřejmě tkví nezájem lidí o její rekonstrukci. „Spousta lidí si totiž pamatuje, jak se při její stavbě nadřela a to, že nakonec nezůstala obci, jim nepřipadá správné,“ myslí si starosta. A jak bude obec do budoucna řešit fakt, že obchoďák, v němž Jednota podniká, stojí na obecních pozemcích?

„Začneme jednat o pronájmu. Se zastupiteli musíme nejprve projednat cenu. Jednota dosud nájem neplatila. Ještě před dvěma lety jsme ani nevěděli, že pozemky nejsou její. Měli jsme za to, že byly převedeny i s budovou. Je na čase to urovnat,“ uzavírá Jiří Petráček.

Markéta Hartlová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.