Hamiro se prodávat nebude

NOVÉ STRAŠECÍ. Areál bývalého Hamira se prodávat nebude. Toto rozhodnutí padlo na posledním jednání zastupitelstva města Nové Strašecí. Žádost jednatele společnosti Efekta PM, s.r.o., který navrhuje převzetí objektu do správy nebo jeho odkoupení, byla na městský úřad doručena již v září.

V žádosti se uvádí, že společnost má zájem zde dále podnikat a část areálu využít pro stavbu bytových jednotek. Ekonomické záměry, jako cenu nájemného nebo kupní cenu, však v návrhu neuvádí. „Rada města se touto žádostí zabývala již v září, ale vzhledem k tomu, že město již v roce 2004 nakoupilo do vlastnictví nemovitosti tvořící větší část areálu bývalého Hamira také proto, abychom zde mohlo realizovat územní plán, doporučila zastupitelstvu města žádosti nevyhovět,“ upřesňuje starosta Pavel Vaic.

Podle územního plánu je toto místo určeno jako oblast veřejné a rekreační krajinotvorné zeleně. Na této ploše by mohl být v budoucnu lesopark, není proto určena k výstavbě nebo další průmyslové činnosti.

„Náklady města na zakoupení areálu se již vrátily z pronájmů jednotlivých objektů a město postupně celý areál přebírá pod svoji správu,“ pokračuje starosta. Většinu areálu spravují Technické služby a s druhým nájemcem společností HAFEN město jedná o nových podmínkách, případně o ukončení vztahu.

Lenka Pelcová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.