Projekt zahrnul opravu zbrojnice a budovy muzea, ale i zřízení hřiště

Čtyři investice jednou ranou

KOUNOV. Nebývale úspěšný investiční rok se letos podařil obci Kounov. Z žádostí o dotace, které byly vyslyšeny, vyčnívá zejména projekt podpořený Programem rozvoje venkova. Multifunkční projekt by mohl mít přídomek čtyři jednou ranou. Zahrnul v sobě totiž opravu objektu Muzea Kounovských kamenných řad, požární zbrojnice, nákup mobiliáře ve vesnici a vybudování dětského hřiště. Díky jedinému projektu se tak podařilo vyřešit hned několik nedostatků najednou.

„Celkové náklady jsou 4 647 800 korun a realizace projektu je rozdělena do dvou let. Hotova už je první etapa, do které byla zahrnuta přístavba a celková rekonstrukce hasičské zbrojnice, odvodnění budovy muzea, která je takovým naším multifunkčním kulturním centrem, vybudování dětského hřiště u sokolovny a vytvoření veřejného internetového místa,“ říká starostka Kounova Dana Bechynská.

Největší změnu prodělala požární zbrojnice. Objekt, ve kterém je umístěna, je součástí domu čp. 49, v němž je muzeum řad, společenská místnost a Hostinec U Tří lip. Zbrojnice vznikla z bývalé stodoly, která už nebyla v nejlepším stavu a navíc se do ní nevešla nová hasičská cisterna, kterou se podařilo sboru zakoupit. Budova se zvýšila, prodloužila, dostala nové krovy, střechu a vrata. Vedle garáže navíc vznikla hasičská klubovna. V příštím roce se dokončí vydláždění dvora a přístupová komunikace. „Už teď vznikl ze dvora zajímavý prostor. Dříve býval nevyužívaný, navíc samá nepotřebná kůlna. Když jsme kůlny a různé přístavky zbourali, úplně se to tu prosvítilo a je z toho zajímavý kout. Dovedla bych si tu představit i nějaké letní akce. Třeba i zábavy pod širým nebem, protože hospoda je hned vedle,“ přibližuje starostka.

První částí úprav už letos prošla i budova muzea, která trpěla velkou vlhkostí. Proto se první z opatření týkalo odvodnění. Zemina u zdí se odkopala, stěny izolovaly od stékající dešťové vody folií, do výkopu byly umístěny odvětrávací šachty a poté zasypány kačírkem. Nové chodníky se nepoložily hned ke zdi, aby mohlo zdivo dýchat. „Funkčnost drenáží už je znát. V muzeu už není tolik vlhko. Příští rok se vzhled budovy ještě více zlepší. V druhé etapě je totiž plánována oprava omítek a střechy budovy. U té jsme měli letos ště­stí v neště­stí. V červenci při velké bouřce totiž na střechu padly dva topoly. Jeden se vyvrátil, spadl na druhý, ten se ulomil a při pádu prorazil kus střechy. Škodu nám pojišťovna zaplatila, ale být to u nové střechy, tak by to bylo hodně mrzuté,“ popisuje Dana Bechynská.

Projekt vylepšil nejen vlhkostní poměry v muzeu, ale i jeho vybavení. Bylo zde totiž zřízeno veřejné internetové místo, které je přístupné po celou turistickou sezónu o otevírací dobu muzea. A aby si změn užily i děti, postavilo se díky projektu i dětské hřiště s prolézačkami. Je v areálu sokolovny a tvoří ho dvě hrací sestavy pro menší a větší děti. „Menší děti mají k dispozici skluzavku, klasickou houpačku a houpací zvířátka na pérové pružině, pro větší děti je zde lezecká stěna a závěsné kroužky. Areál je doplněný lavičkami a sedací soupravou. Po hřišti maminky hodně volaly, žádné tu ve vesnici nebylo. I v příštím roce se při druhé etapě projektu zaměříme na volnočasové aktivity. K rybníku na návsi umístíme nový přístřešek pro rybáře,“ uzavírá kounovská starostka.

Markéta Hartlová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.