Uzavření WC (prý) v zájmu cestujících

RAKOVNÍK. O tom, že jsou od 1. listopadu uzamčené záchodky na nástupišti nádraží Českých drah v Rakovníku mimo provozní hodiny restaurace, jsme již na stránkách Raportu informovali. Zajímali jsme se, zda to neodporuje některému z předpisů.

„Uzamčení WC na nádraží neporušuje žádný hygienický předpis. My sledujeme jenom to, zda má provozovatel restaurace k dispozici vyhovující záchody, a to v tomto případě má. Z našeho pohledu je tedy vše v pořádku,“ odpověděl na náš dotaz pracovník Krajské hygienické stanice Zdeněk Andr.

S podobnou odpovědí jsme se setkali i na odboru investic a výstavby MěÚ Rakovník. Podle slov vedoucí Michaely Vachtlové otevření nebo uzavření záchodků pro širokou veřejnost neřeší žádný předpis ani stavební zákon. Službu konající výpravčí na rakovnickém nádraží nám sdělil, že toalety na nástupišti využívali nejen cestující, ale také zaměstnanci železniční stanice. Potvrdil, že mimo otevírací hodiny restaurace jsou WC uzavřené a lidé přijíždějící v tuto dobu mají smůlu. „Klíč není k dispozici ani ve výdejně jízdenek, ani v Informacích,“ dodal výpravčí. A tak jsme se obrátili na instituci, která má uzavření toalet „na svědomí“, na ředitelství akciové společnosti České dráhy.

„Problém záchodů vzniká v důsledku transformace železnice, kdy přístup na dopravní cestu včetně příslušných služeb má nést provozovatel dráhy. Tím je státní společnost Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), a nikoliv České dráhy (ČD),“ uvedl tiskový mluvčí ČD Petr Šťáhlavský. SŽDC hospodaří s železničními dráhami v majetku státu, plní funkci vlastníka a provozovatele dráhy, zajišťuje provozování, provozuschopnost, modernizaci a rozvoj železniční dopravní cesty. Výpravní budovy však patří ČD.

„Dalším problémem je nekulturnost české společnosti. Ta se projevuje v ničení zařízení sloužících veřejnosti včetně nádražních toalet. Zařízení, která jsou v zahraničí považována za vandaluvzdorná, v ČR obvykle neodolají vandalům déle než několik týdnů. Za této společenské situace je zcela nemožné nechat WC volně přístupné,“ pokračuje Petr Šťáhlavský a vypočítává, že náklady na provozování WC se pohybují ročně okolo půl miliónu korun. Investice na opravu po demolici vandaly dosahují miliónových částek.

„Našim cílem je zajistit co nejkulturnější stav WC, což je tedy obvykle možné pouze cestou uzavření a vydávání klíče, resp. provozováním některým z našich partnerů. V případě Rakovníka byla zvolena možnost spolupráce s externím soukromým partnerem, který provozuje místní restauraci a stará se také o WC,“ vysvětluje mluvčí.

„České dráhy jsou připraveny okamžitě tuto praxi změnit, pokud se změní společenská situace v ČR a lidé si začnou vážit těchto služeb, zařízení a přestanou je ničit. Věřím, že téměř každý občan zvolí raději návštěvu WC za stávajících podmínek a s porozuměním přijme současné řešení, než aby navštěvoval WC poničené vandaly,“ dodal Petr Šťáhlavský.

Kam ale mají chodit na záchod cestující, kteří přijedou na nádraží mimo otevírací hodiny restaurace, tiskový mluvčí ČD neprozradil.

Tomáš Bednařík

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.