130 km silnic uklízí 5 až 7 lidí

RAKOVNÍK. Nedávno jsme přinesli informace o tom, jakými prostředky zajišťuje zimní údržbu město Nové Strašecí, dnes nabízíme srovnání s Rakovníkem. Zatímco v Novém Strašecí obnáší "rajón" technických služeb 22 km a k dispozici je 13 lidí, udržované komunikace v okresním městě měří 130 km a ÚMK úklid zajišťuje s pěti až osmi lidmi.

Silnice a chodníky v Rakovníku jsou rozděleny do čtyř skupin. První skupina má stanoven výjezd techniky do 2 hodin po skončení spadu, druhá do 4 hodin, třetí do 6 hodin a čtvrtá do 12 hodin. Do poslední kategorie patří ruční úklid schodů, lávek, některých chodníků a přechodů. "Ještě nikdy se nestalo, aby vozidla termíny výjezdu nestihla, naopak vyjela vždy do 2 hodin, a to při jakýchkoli změnách na komunikacích, ať byl sníh, náledí nebo námrazy. Nikdy nebyla použita technika na údržbu jiných subjektů na úkor městských komunikací, jak bylo kritizováno. Údržbu soukromých subjektů zajišťujeme vozidlem nad rámec městské techniky, takže údržbu ve městě vůbec neprovádí, s výjimkou kalamitních situací, kdy se město uklizí přednostně. Veškeré komunikace byly ošetřeny vždy do 5 hodin od výjezdu techniky, nemohlo se proto stát, že komunikace, které jsou v plánu zimní údržby, nebyly ošetřeny vůbec nebo pozdě nad daný limit," tvrdí Gašpárek.

Pro zimní údržbu města jsou vyčleněna čtyři vozidla. Sypač UNIMOG, malý sypač Mercedes a dvě multikáry. Dále je k dispozici Škoda 706 pro úklid podniků a připraveny jsou též dva traktory s pluhy. "Na zimní údržbě se podílí 5 (mimo kalamit) až 7 lidí, celkem se provádí údržba na 130 km vozovek a chodníků. Od počátku zimní údržby bylo provedeno 18 výjezdů, s celkem 2 340 ujetými km a cca 72 hodinami ručního úklidu. Spotřebováno bylo cca 40 t chemického posypového materiálu a 9 t inertního materiálu. Průměrná dávka chemického materiálu na 1 m2 komunikace byla 25 g/m2," vypočítává Gašpárek. Při poslední kalamitě z 16. na 17. února trvala údržba města 27 hodin. Posypáno bylo 480 km komunikací, propluhováno 452 km. Ruční úklid trval 8 hodin, čištění traktorem a pluhem 13 hodin. Celkem bylo vysypáno 21 tun soli a 2 tuny inertu. Do boje se sněhovou nadílkou bylo nasazeno 8 lidí.

Pavel Sklenička

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.