Bonus

Bonus je komerční barevná příloha týdeníku Raport. Vychází v celém nákladu novin (7000 kusů). Formou článků a fotografií se zde mohou prezentovat firmy z regionu i mimo něj. Příspěvky jsou připravovány redakcí týdeníku a autorizovány zadavateli. Ceny za článek začínají na částce 2000 korun. Bonus vychází nepravidelně jednou za měsíc a je velmi sledovanou přílohou.

Kontakt pro prezentaci v Bonusu:
Tel. 313 512 601, 603 849 348, raport@raport.cz

Přední strana

#

Zadní strana

#

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.