Obálka

Zamyšlení „normálního“ úředníka

Jsem úředníkem odboru dopravy MěÚ Rakovník a nestačím se divit, co se kolem mě děje. Chodím řádně do práce, plním si své pracovní úkoly, nepíšu na své kolegy anonymy a ani se nescházím s dalšími úředníky tajně pod schodištěm svého pracoviště v pracovní době. Mám dle mého pohledu rozumného a vstřícného vedoucího odboru, se kterým se mohu poradit o svých pracovních i osobních problémech a který má dlouholeté zkušenosti ve svém oboru.

Přijdu domů, pustím si televizi a v ní vidím svého šéfa vyobrazeného jako největšího zvrhlíka, který by měl být již v policejní cele. Druhý den při čtení novin se dozvídám, že tento zvrhlík, můj vedoucí, terorizuje své podřízené na svém pracovišti. Dále se dozvídám, že ten stejný vedoucí před pěti lety údajně poslal, a to podotýkám, před pěti lety, své podřízené erotický e-mail. V té době přicházelo mailem takových zpráv mnoho. Nikdy mě nenapadlo si tyto zprávy schovávat na horší časy proto, abych je šéfovi mohl otírat o nos, až se to bude hodit.

Mám rád svoji práci a mám rád lidi kolem sebe s výjimkou těch, kteří mi lžou do očí a nedokáží přiznat pravdu. Beru svoji práci jako poslání s tím, že jsem si vědom toho, jak je těžké s některými lidmi vycházet.

Chci však všem sdělit, že František Fröhlich je člověk, za kterým stojím a vím, že napadání jeho osoby je účelové a nesmyslné. Navíc je napadán lidmi, kteří mu svými pracovními a zejména lidskými kvalitami nesahají ani po kolena.

Celá situace mě osobně pobuřuje natolik, že budu společně s dalšími „normálními“ úředníky bojovat za okamžitou normalizaci pracovního prostředí na odboru dopravy i na celém úřadě.

Lidé, kteří veřejně vedoucího našeho odboru napadají, považují normální plnění si pracovních povinností za psychický teror, šikanu a bossing. Naopak z jejich strany již delší dobu dochází k slovnímu napadání kolegů, špehování, rozesílání věcně nepodstatných stížností, obtěžování záhadnými telefonáty a zasílání SMS zpráv jim i jejich rodinným příslušníkům.

Již dost! My „normální“ úředníci chceme v klidu pracovat, lidem pomáhat a neškodit.

Tento otevřený dopis zasílám všem úředníkům MěÚ Rakovník. Dopis vznikl zejména proto, že v uplynulých dnech se situace na našem odboru řešila v různých médiích zcela zkresleně a jednostranně. Toto neobjektivní hodnocení vrhá špatný stín na celý odbor dopravy a Městský úřad Rakovník. V očích veřejnosti je tak pošpiňována naše práce, kterou se my, úředníci odboru dopravy snažíme dělat co nejlépe.

Jaroslav Hurt, Městský úřad Rakovník

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.